Åbn de døre

HVIS man skal tro på skatteminister Karsten 

Lauritzen (V) – og det mener han selv, at man skal – så går han i disse dage rundt og tænker.

PÅ HVAD? Jo, han spekulerer på, om han skal åbne dørene i de kommende tjenestemands-forhør, som tre af Skats embedsmænd skal igennem.

AFHØRINGERNE skal klarlægge, om de tre er ansvarlige for, at det er lykkedes svindlere at hive mindst 9,1 mia. kr. i udbytteskat ud af statskassen.

NORMALT holdes tjenestemandssager for lukkede døre, fordi man vil beskytte embedsmændene.

MEN NU forholder det sig sådan, at skattefolkene vil afhøres for åbne døre. De insisterer faktisk på, at offentligheden skal få adgang til at overvære processen. Det gør de i et brev til skatteministeren.

SÅ SKULLE man tro, at ministeren straks svarer ja. Men det er ikke tilfældet. For skatteministeren skal nemlig tænke.

SOM ministeren skriver til Politiken: ’Der er tale om en usædvanlig sag, hvor der er flere hensyn, der skal afvejes. Det vil jeg gøre i den kommende tid’, lyder det tænksomt fra Karsten Lauritzen.

ØØØH, hvad er det for hensyn – ud over hensynet til embedsmændene, og som de altså har frabedt sig – ministeren har tænkt sig at tænke på? Skulle det for eksempel være hensynet til de øverste chefer i Skatteministeriet og Skat?

DET ER nærliggende at tro. I hvert fald er de tre embedsmænd ikke i tvivl om, at de skal ofres for at indhegne og begrænse ansvaret i en af de største skatteskandaler i danmarkshistorien.

FOR ER der noget, topledelsen i skattesystemet er dygtig til, så er det at flygte fra ansvaret.

DE SENERE år er skandalerne væltet ud af skabene. Tag for eksempel ejendomsvurderingerne, hvor tre ud af fire boliger vurderes forkert. Eller det skrottede inddrivelsessystem, der vil koste staten milliarder i manglende indtægter.

INGEN drages til ansvar. Fordi alt for mange skiftende skatteministre fra skiftende partier er involveret. Alle dækker over alle. Det stinker.

OG DEN aktuelle sag om udbytteskatten stinker. For ministeren bør der kun være ét at gøre: Åbn de døre.

129 kommentarer
Vis kommentarer