Anarki på øen

I BYRETTEN i Holbæk residerer en i den brede offentlighed aldeles ukendt dommer ved navn Marianne T. Øllgaard. 

Og godt det samme. For forleden afsagde hun efter behørig betænkningstid en dom, der ikke vidner om større tankevirksomhed – for nu at udtrykke det diplomatisk.

DOMMEREN afgjorde, at familien Quistgaard skal rive deres primitive sommerhus ned på deres meget lille, private ø, Rønnen i Holbæk Fjord.

At det 65 år gamle hus skal væk, har dommeren en rigtig god forklaring på: Når først Naturstyrelsen og siden Miljø- og Fødevareklagenævnet har afsagt dødsdom over huset, er det da helt naturligt, at byretten gør det samme.

DET ER konklusionen i den 18-siders dom, som er endnu et skrækeksempel på, hvordan Regel-Danmarks bureaukratiske systemer supplerer hinanden og effektivt kværner de borgere, der tillader sig at betvivle visdommen i afgørelserne.

SAGEN KORT: Familien Ouistgaard vandt miniput-øen i Holbæk Fjord i en Politiken-konkurrence i 1954. På øen havde avisen ulovligt opført et lille sommerhus med tre sovepladser. Huset var ulovligt, fordi det blev bygget inden for den såkaldte strandbeskyttelseslinje. I 1975 fik familien en 20-årig dispensation til at bevare huset. Det samme skete i 1995. Så vidt så godt.

I 2015 mente en apparatjik udstyret med et målebånd, at nu skulle lov og orden genoprettes på Rønnen. Slut med anarki. Ikke flere dispensationer. Det lille sommerhus, der aldrig har generet nogen – heller ikke den lokale koloni af stormmåger 

– skulle fjernes. 

Og det er den afgørelse, byretsdommer Marianne T. Øllgaard nu fire år senere har stadfæstet.

NETOP I 2015 blæste den daværende V-regering til kamp mod planloven. Bl.a. strandbeskyttelseslinjer blev bulldozet, så vejen lå åben for ti enorme hotelprojekter ved danske kyster.

De luftige projekter – der i øvrigt ikke er blevet til noget – er en trist fortælling om retstilstanden her i andedammen.

REGLERNE gælder ikke for magthaverne. Med henvisning til f.eks. det elastiske begreb almenvellet kan de til enhver tid bøje love og bestemmelser, der spænder ben for deres pludselige indfald.

Men de enkelte borgere – f.eks. familien Quistgaard – har bare at følge lovens bogstav til punkt og prikke. Ret og rimelighed kan de stikke op, hvor solen aldrig skinner. Bare spørg byretsdommer Marianne T. Øllgaard. 

115 kommentarer
Vis kommentarer