Slap minister

SOM MILJØMINISTER var Venstres Karen Ellemann noget nær en katastrofe – og Ekstra Bladets afsløring i dag af, hvordan hun lod sig tryne af Vestas-bossen Ditlev Engel, hjælper bestemt ikke til at forbedre eftermælet.

I MAJ 2011 VAR Karen Ellemann parat til at skærpe reglerne kraftigt for støjgener fra kæmpevindmøller. Utallige klager fra naboer til de bevingede giganter havde gjort indtryk, og der blev lavet et udkast til nye og skrappere bestemmelser.

MEN DET UDKAST kunne Ditlev Engel ikke leve med. Derfor skrev han et personligt brev til miljøministeren og opfordrede hende kraftigt til at slække på kravene. I modsat fald ville Vestas have svært ved at overleve som virksomhed med tab af tusinder af arbejdspladser til følge.

DET HJALP. I hvert fald var de strenge krav til branchen og Vestas blevet mildnet betydeligt, da den endelige lov skulle stemmes igennem Folketinget få måneder senere.

UDKASTET VAR ændret så meget, at landets mest uafhængige forskere på området trak sig fra processen i protest mod, at de ikke blev hørt. Så man har slet ikke fået ordentligt undersøgt, om de mange danskere, der dagligt udsættes for enorm støj fra vindmøller, tager skade af det. Bl.a. på grund af søvnmangel.

PROBLEMET i denne sag er ikke, at Ditlev Engel skrev det personlige brev til miljøministeren. Enhver direktør kæmper selvfølgelig for sin virksomhed. Problemet er, at Karen Ellemann lod sig banke på plads.

I DEN NUVÆRENDE regerings grønne plan skitseres, at der skal sættes 900 kæmpevindmøller op i Danmark frem til år 2020. Det vil betyde, at omkring 100.000 danskere de kommende år bliver tvunget til at leve under voldsomme støjgener.

Det kan de takke den svage og slappe Karen Ellemann for.

0 kommentarer
Vis kommentarer