Kaputpakke 2 rækker ikke

RET SKAL være ret: Regeringen fortjener ros for nu endelig at gøre en indsats for de tusinder af ledige, som falder ud af dagpengesystemet fra 1. januar.

AFTALEN med private og offentlige arbejdsgivere går ud på at reservere 12.500 ledige job til denne kategori. Som gulerod belønnes de private med 25.000 kr. pr. stilling.

MEN INGEN roser uden torne – og dem er der mange af i den nye akutpakke, som vi vælger at døbe kaputpakke 2.

DELS ER den midlertidig, så problemerne vender hurtigt tilbage, hvis væksten i samfundet forbliver lav. Dels tyder intet på, at den nye pakke skaber en eneste ny arbejdsplads. Kritikerne hæfter sig også ved, at initiativet nemt kan ende som en slags stoleleg. Altså at virksomhederne belønnes økonomisk for at vælge én type ledig frem for en anden.LO-

BOSSEN Harald Børsting kan dårligt få hænderne ned af begejstring over kaputpakke 2, mens FOA-formand Dennis Kristensen er mere realistisk i sin vurdering. Han kalder den en lappeløsning, som ikke tager fat om nældens rod. Og spørger, hvad der skal ske, når ordningen falder bort om et halvt år.

ET ANDET kritikpunkt er, at aftalen rammer nyuddannede, som får sværere ved at få job. Den virker diskriminerende – i den forstand, at den fremhæver nogle frem for andre.

MAN må lade regeringen, at den har lært kunsten at fodre hunden med dens egen hale.

VI KVITTERER for Helle Thornings – og ikke mindst Margrethe Vestagers – interesse for de langtidsledige. Men det rækker ikke, før de skærer helt ind til benet og tilbyder en egentlig jobgaranti.

Læs reportagen på side 16-17