Nok er nok

null

'JEG ER så skidetræt af jer muslimer, der ødelægger undervisningen.'

DETTE vredesudbrud fra skoleleder Birgitte Sonsby fra Ejerslykkeskolen i Odense har sat gang i debatten om den respektløshed, som lærere i folkeskolen ofte udsættes for. Skældsord som 'luder', 'fuck dig' og 'idiot' er nærmest blevet hverdag.

BÅDE lærere og forældre er hidtil veget tilbage for åbent at diskutere det tilsyneladende ømtålelige emne af frygt for at blive beskyldt for at være racist. Denne tilbageholdenhed har uden tvivl medvirket til at forstørre problemerne.

MEN SAGEN fra Odense har nu heldigvis fået mange lærere ud af busken. Og herfra er meldingen klar: Find jer ikke i noget. Sæt knivskarpe regler og slå hårdt ned, når de brydes.

PÅ DE fleste skoler findes små grupper af elever, som overhovedet ingen respekt har for hverken lærere eller ledere. De er ikke opdraget til at fungere i en dansk folkeskole. Hvis de mærker, at lærerne ikke sætter sig igennem, afprøver de grænser. Og her er det vigtigt, at det er den grænse, som den enkelte lærer fastlægger, som gælder.

FIRKANTET sagt er det skolens opgave at lære eleverne at skrive og regne og fungere i et socialt samvær. Hvad opdragelsen angår, er det forældrenes ansvar.

OG NETOP her er vi ved ondets rod. Som en lærer sagde til Ekstra Bladet i går: 'Nogle af drengene bliver opdraget som små konger, og så skal der ikke komme en kvinde – ud over deres mor – og fortælle dem noget som helst.'

MÅSKE kan et tættere skole-hjem-samarbejde mindske problemerne. Men vigtigst er, at lærerne er tydelige og klare, at der sættes faste rammer og gribes hurtigt ind. Og at forældrene inddrages fra første færd. Det gælder, uanset ballademagerne har en muslimsk eller en almindelig dansk baggrund.

Læs reportagen side 22-23

0 kommentarer
Vis kommentarer