Oprør mod atomaffald

FORESTIL dig, at myndighederne kræver 6000 ton radioaktivt atomaffald gravet ned i din kommune. En uhyggelig tanke, ikke sandt?

MEN DET kan blive virkelighed for borgerne i Struer, Skive, Kerteminde, på Lolland eller Bornholm. Den tidligere regering har udpeget seks lokaliteter i disse kommuner som velegnede til at opbevare affaldet fra 50 års nuklear forskning på den nedlagte Forsøgsstation Risø ved Roskilde. Her opmagasineres affaldet p.t. i nogle kæmpemæssige beholdere.

HARMEN er stor i de udpegede områder – og det er forståeligt. Mange husker endnu de massive sundhedsproblemer, der opstod i 60'erne som følge af, at giftige kemikalier fra Grindstedværket og Cheminova blev gravet ned i vestjyske klitter.

ENDESTATIONEN for det danske atomaffald skal efter planen findes til efteråret. Borgmestrene i de berørte kommuner har protesteret over for sundhedsminister Astrid Krag (SF) og foreslået, at det eksporteres til eksisterende depoter i f.eks. Tyskland eller Sverige. Men ifølge ministeren er det endnu ikke lykkedes at finde et land, der vil tage imod det.

HERTIL ER bare at sige: Astrid Krag må intensivere bestræbelserne på at sælge affaldet til de lande, som både har underjordiske anlæg – og ekspertise – til at opbevare det forsvarligt. At opføre et nyt, unikt anlæg herhjemme vil ifølge professor i miljøret Peter Pagh være ren og skær vanvid.

EN ALTERNATIV løsning kunne være at lade atomaffaldet blive på Risø og grave det ned her. Undergrunden er velegnet til opbevaring, viser myndighedernes undersøgelser.

POLITIKERNE har kendt til problemet i årtier, så det haster under alle omstændigheder med en beslutning. Ellers vil udviklingen gå helt i stå i de berørte kommuner.

0 kommentarer
Vis kommentarer

Skærm

Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Hent flere