Hjælp til rygestop

RYGERE bekæmpes på mange fronter. For få år siden indførte den borgerlige regering en rygelov, der hører til de strammeste i Europa. Og i denne måned forhandler Helle Thorning & co. med andre partier om en yderligere stramning.

FINT NOK, vil de fleste mene. Rygning er dybt skadelig –også for dem, der passivt må finde sig i røgen.

MEN MÅ vi stilfærdigt opfordre til, at politikerne lader den ene hånd vide, hvad den anden hånd gør.

SIDEN kommunalreformen i 2007 er der blevet nedlagt 80 procent af rygestopklinikkerne på landets sygehuse. Antallet er skåret ned fra 24 til fem. Derfor må lungepatienter, hjertepatienter, gravide og andre med særlig stor grund til at kvitte tobakken nu kigge langt efter denne effektive form for hjælp. De fleste klinikker er blevet erstattet af rygestop-samtaler på et par timer –eller helt kort rådgivning.

DET VAR ganske vist meningen, at kommunerne skulle træde til med diverse tilbud –og det gør de også i et vist omfang.

MEN DET RÆKKER ikke, påviser en undersøgelse foretaget af professor Hanne Tønnesen fra Bispebjerg Hospital. Hun bakkes op af professor-kollega Jørgen Vestbo fra Odense Universitetshospital: På sygehusene fanger man rygere, mens de er syge, og så er de tit mere motiverede for, at der skal ske noget. Det er her, man skal gribe ind.

VI OPFORDRER politikerne til at læse reportagen i Ekstra Bladet i dag og handle derefter. Men hjælp fra Christiansborg gør det ikke alene. Det kræver stadigvæk en personlig indsats fra hver enkelt ryger. Uden den vil nok så mange rygestopklinikker ikke kunne få bugt med tobakstrangen.

Læs reportagen side 6-7

0 kommentarer
Vis kommentarer