Udkants-Carsten

I EGNE øjne er Carsten Hansen en betydningsfuld politiker. Det kom derfor ikke bag på ham, at Helle Thorning udnævnte ham til minister, da hun dannede regering for knap fem måneder siden.

DEN FYNSKE varmemester havde forberedt sig på at blive beskæftigelsesminister, så det bekom ham mildest talt ilde, at statsministeren 'kun' gjorde ham til chef for en blandet landhandel i form af et nyoprettet ministerium for by, bolig og landdistrikter. Det forstår man godt.

DET NYE ministerium var nemlig overflødigt allerede fra starten og kun oprettet for at få ministerkabalen til at gå op. Det var skræddersyet til Carsten Hansen, der skulle belønnes, fordi han var garant for borgfred med den gamle Auken-fløj i den socialdemokratiske folketingsgruppe.

MINISTER Hansen har boligpolitik som område, men den varetages af de økonomiske ministre. Han er også minister for byerne, men kommunerne frabeder sig, at han blander sig i deres anliggender. Så er der landdistrikterne tilbage, men her står Hansen uden beføjelser –ud over en bemyndigelse til at klippe snore over. Større afgørelser træffes også her af de økonomiske ministre.

IDEEN MED at synliggøre problemerne i udkantsdanmark via et ministerium i København er ellers god nok. Det kræver bare, at ministeriet får reelle opgaver og gennemslagskraft. Og den opnår Carsten Hansen ikke ved at foretrække arrangementer hos dronningen frem for besøg i de tyndt befolkede områder i Danmark, som har akut behov for særlig statslig omsorg. Oppositionen mener, Carsten Hansens ministerpost er fuldstændig overflødig, når han ikke tager den mere seriøst.

DEN VURDERING er vi ikke helt uenige i. Måske skulle han hellere bruge sin tid og sine evner på at gå stuegang i diverse boligstyrelser og skrue op og ned for radiatorerne. For det hævdes, at han vistnok stadig er en kompetent varmemester.

Læs reportagen side 12 og 13