Stop skandale-lægerne

INDEN LÆGER slippes løs blandt patienter, afgiver de et løfte om at udøve deres lægegerning med 'samvittighedsfuld omsorg' og 'flid og omhu'. Men et løfte er intet værd, hvis det ikke efterleves i praksis. Derfor har vi en kontrolmyndighed som Sundhedsstyrelsen til at føre tilsyn med lægerne. Og så skulle alt være godt. Systemet sikrer, at patienterne er i de tryggeste hænder. Eller hvad?

VIRKELIGHEDEN ser mere nuanceret ud. I praksis er kontrol-systemet nemlig hullet som en si. For alt for ofte opdager Sundhedsstyrelsen først skandale-lægerne, når medierne – ikke mindst Ekstra Bladet – skriver om dem. F.eks. kyniske plastik-kirurger, som skamferer sagesløse patienter, der efterfølgende må behandles af andre, men samvittighedsfulde kirurger.

DE KOLLEGIALE regler formuleret af lægernes magtfulde hovedorganisation, Den Almindelige Danske Lægeforening, er en hovedårsag til, at skandale-læger ofte kan husere alt for længe. Reglerne siger godt nok, at en læge skal indberette en uansvarlig kollega til myndighederne. Men det sker meget sjældent, og det tror pokker: For der vanker en bøde på 50.000 kr. plus evt. erstatning, hvis klagen ikke holder.

NU VIL foreningen af plastikkirurger gøre op med de ubrugelige regler og rydde op i branchen til glæde for patienterne. Fremover skal medlemmerne være direkte forpligtet til at indberette skalpel-svingende plattenslagere, der slægter eksempelvis penis- og fedtlægen Jørn Ege og brystlægen Kim Tjelum på. Initiativet sigter selvfølgelig også på at rette op på plastik-kirurgernes vansirede image, men det bliver det ikke mindre sympatisk af.

DEN LANGMODIGE Sundhedsstyrelse klapper forsigtigt i hænderne ad plastik-kirurgernes tiltag. Og – hold nu fast – søreme om embedsmændene ikke vil overveje at kontakte lægernes hovedorganisation for at få indført udtrykkelig indberetningspligt for alle læger.

ALTSÅ. Det er ikke overvejelser, der er brug for, men handling. Desuden er ændrede kollegiale regler for læger ikke nok til at standse de brodne kar i standen. Hele Sundhedsstyrelsens kontrol-system skal underkastes et sundhedstjek. Listen over fejlbehandlede patienter fortæller, at det kun kan gå for langsomt.

Læs reportagerne side 10-11