God ferie, MF'er

DE NÆSTE TRE måneder har Folketinget i alt 28 arbejdsdage. Der findes simpelt hen ingen offentlig arbejdsplads i Danmark, hvor timelønnen er højere – og medarbejderne mere dovne.

FERIER UDEN ENDE, uafsluttede forhandlinger, lovbehandlinger, der presses sammen lige inden jul og lige inden sommerferien. Få mødedage og endeløse ferier.

I DAG DRAGER MF'erne således på vinterferie efter få hektiske arbejdsdage siden juleferien. Heldigvis venter forude en såkaldt Nordisk Råd-uge, hvor den står på ferie igen. Selv dagdriverne på Amalienborg kan ikke følge med.

FOR SELV OM Nordisk Råd kun består af en lille forsamling gamle mennesker, som snakker om noget, der ikke er af denne verden, har Folketinget så megen respekt for det nordiske, at man selvfølgelig holder fri. Så kan de nordiske oldinge samles til fælles mimren med gode middage, spild af penge, spild af embedsmænds tid – og Folketinget skaffer sig nogle fridage.

DET ER JO IKKE, fordi regeringen og Folketinget har haft travlt med at gøre noget færdigt inden ferien. Betalingsringen er stadig uafklaret. Ingen andre ved, om den overhovedet bliver til noget, endsige hvordan den indrettes. Nu holder vi ferie, og så må det hele vente, til vi er hjemme igen. Forhandlingerne om dette årtis største energiplan er også stoppet, for nu skal vi alle sammen på ferie. Samtidig med at regeringen og Folketinget gerne vil overbevise danskerne om, at der er brug for, at vi alle sammen arbejder længere og hårdere, er der ingen ende på de ferier og fridage, de folkevalgte bevilger sig selv.

FOLKETINGSFORMAND Lykketoft plaprer om, at nu skal Tingets mødeformer reformeres, og der skal sandelig sættes fut i tingene. Det bliver ved snakken. Som alle forgængerne har han mange ord, men ingen handling.

ALT ER VED det gamle.

Så: God ferie, MF'er!