Hjælp de voldelige mænd

HER SKAL først gengives et par dybt deprimerende tal fra statistikken over mord og vold i danske hjem:

HVERT ÅR dræbes ca. 20 kvinder af en jaloux mand eller ekspartner.

MINDST syv gange hver eneste dag året rundt ringer dybt ulykkelige kvinder til politiet med et fortvivlet skrig om hjælp: ’Jeg har fået tæsk, og han bliver ved med at true mig. Jeg er så bange. Gør noget!’

MEN IFØLGE organisationen Dialog Mod Vold er tallene endnu mere hårrejsende. Dagligt bliver mindst 70 kvinder banket sønder og sammen eller truet af enten den nuværende eller tidligere ægtefælle/samlever. Organisationen har beregnet, at mindst 28.000 kvinder denne kolde februar-mandag lever i konstant frygt for vold.

28.000! Det svarer til det samlede antal indbyggere i Hillerød eller Sønderborg. Tænk, at så mange kvinder skal leve med en invaliderende frygt, der dræner dem for energi og formørker tilværelsen. Og dertil kan så lægges børn og pårørende.

SOM DET fremgår af dagens avis, er kvindeorganisationerne voldsomt frustrerede. De føler, at de har svært ved at råbe sociale myndigheder, politi og politikere op. Sanne Graffe, der for formand for foreningen af voldsramte kvinder, sammenfatter det på denne måde: ’Politikerne vil gerne høre på os. Men de gør ikke noget’.

EN LIGNENDE kritik blev i går rejst mod politiet. Ifølge organisationerne afviser politiet ofte kvinders anmeldelser, hvis der alene er tale om trusler om vold. Ordensmagten rykker først ud, når blodet flyder, og det er for sent.

DET ER uacceptabelt. Det siger sig selv, at politiet skal reagere på trusler og opsøge truende mænd. En mand, der eksempelvis er forkrøblet af jalousi og ude af stand til at håndtere hverken følelser eller fantasier, kan finde på hvad som helst. Læs bare statistikken, for pokker. Han skal standses i opløbet.

OG ER skaden først sket, nytter det ikke noget blot at bure det sølle, voldsforstyrrede skvat inde. Han har samtidig brug for behandling. Men til det formål bruges blot ti mio. kr. årligt, og det menes at være noget nær bundrekord i Europa.

ET SKRIDT i den rigtige retning må være at forstærke hjælpen til de truende og voldelige mænd. Det vil også hjælpe de udsatte kvinder.

Læse reportagerne side 6-7

Ordensmagten rykker først ud, når blodet flyder, og det er for sent