Robot-Margrethe

BEDST SOM man troede, Margrethe Vestager var 100 pct. optaget af at belære euro-landene om økonomisk mådehold, slår hun uventet til på en helt anden front: Nu er det landets pensionister, som får den vestagerske bevågenhed.

REGERINGENS radikale spydspids har nemlig bevæget sig fra de storslåede omgivelser i Bruxelles til fru Jensens dagligstue for at gå i aktion for de kommuner, der forsøger at presse robot-støvsugning i hjemmehjælpen igennem. Det gør hun ud fra parolen: Når der kommer ny teknologi, som kan erstatte menneskelig arbejdskraft i den kommunale sektor, skal reglerne tilpasses derefter.

VESTAGER vil gå så langt som at give kommunerne lov til at tvinge robot-støvsugere igennem –for de ældres regning. Så tusinder af pensionister kan se frem til at måtte bløde 2000-3000 kr. for en robot, der skal erstatte den støvsugende hjemmehjælper. En dårlig erstatning i øvrigt, da robotten umuligt kan komme rundt i alle kroge.

Når det er krisetider, er det beskæmmende at iagttage, hvordan velfærd efter salami-metoden fjernes fra gamle og syge. Stort set samtlige kommuner har sparet på rengøringen, selv om de ældres organisationer har advaret kraftigt. Den rige Hørsholm Kommune fra whiskybæltet tillod sig endda at skære halvdelen af rengøringshjælpen væk –fra én gang hver 14. dag til kun én gang om måneden. Men heldigvis greb tilsynsmyndighederne ind.

DET ER muligt, at robot-støvsugning er fremtidens svar på menneskelig rengøringshjælp –men den må ikke gå ud over den kontakt mellem hjemmehjælper og pensionist, som i forvejen er skåret ned til et minimum. Og det bliver stensikkert resultatet.

MARGRETHE Vestagers accept af, at de ældre skal tvinges til at betale for robotten, viser, at den nye regering er så optaget af økonomien. at den skubber omsorg og medmenneskelighed i baggrunden. Socialministeren er da heller ikke helt enig med Robot-Margrethe. For det var ikke den politik, rød stue lovede, da den tryglede vælgerne om magten.