Forgyldte signaler

ÉN TING kan siges med sikkerhed: Ordet signalværdi findes ikke i ordforrådet hos flertallet af de delegerede til LO's netop overståede kongres.

Ellers havde de aldrig vedtaget en lønstigning på 1,5 pct. til LO-toppen. Om året. De næste fire år.

NU LYDER 1,5 pct. ikke af meget. Men i de lønklasser, topfolkene befinder sig i, bliver det altså til en del kroner og øre. For LO-formand Harald Børstings vedkommende handler det om en årlig stigning på 18.000 kr. I 2015 vil formanden altså kunne notere en årsløn på over 1,3 mio. kr.

MED I regnestykket hører, at lønstigningen ikke blev vedtaget med LO-toppens gode vilje. Den havde lagt op til en stigning på det dobbelte: Tre pct.

Men nogen fandt i sidste øjeblik ud af, at dét signal alligevel var for vanvittigt. Ikke mindst når meldingen til de menige medlemmer er, at de ved forårets overenskomstforhandlinger kan regne med ca. nul pct. mere i løn.

HVAD ER det så lige, LO-toppen skal have sin lønstigning for? Det er svært at finde et fornuftigt argument. Landsorganisationen, der stadig kæmper med et beton-tungt image, står i den grad med ryggen mod muren.

LO KÆMPER med en historisk medlemsflugt. De sidste fire år er 135.000 medlemmer skredet –enten for at søge over hos parasitterne i de gule fagforeninger, eller for helt at stå uden for det organiserede arbejdsmarked. Og andre 100.000 ventes at melde sig ud de næste fire år.

SIDSTE VINTER erklærede LO og co., at nu skulle VK-regeringens felttog mod lønmodtagerne standses. Nul efterløns-massakre, nej til dagpenge-forringelserne, væk til udhulingen af kontingent-fradraget osv.

OFFENSIVEN bestod først og fremmest i at hælde millioner af kontingent-kroner i en valgkamp med det eneste formål at få væltet ti års borgerligt regime. Det lykkedes. Og hvad har LO så fået til gengæld, Harald Børsting? Alt det, der blev kæmpet imod.

DE MENIGE LO-medlemmer må sætte deres lid til, at det vil lykkes deres velbetalte topforhandlere at hente noget hjem ved de kommende treparts-forhandlinger. For slaget om overenskomsterne er på forhånd reelt aflyst. LO-sloganet lyder da også: 'Hellere jobfest end lønfest'.

MEN SIGNALET fra kongressen er anderledes: Vi håber på en jobfest. Lønfesten er kun for LO-toppen.