Selvskabte plager

AFTALEN SÅ sikkert vældig smart ud, da den blev forhandlet på plads:

Dansk Folkeparti havde brug for at kunne fremvise en luns, som partiet fik som betaling for at løbe fra alle sine dyre og ofte gentagne løfter om at bevare efterlønnen.

Set fra Venstre og de konservatives side forekom en skærpet grænsekontrol nok som en overkommelig pris.

VIRKELIGHEDEN er faldet noget anderledes ud. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har med dette let gennemskuelige kræmmerkneb affyret endnu et velplaceret skud mod egen fod.

Den naive idé om at lade Dansk Folkeparti sælge aftalen indadtil i Danmark som en gevaldig skærpelse, samtidig med at regeringen udadtil forklarede vore naboer og EU, at der stort set ikke sker nogen ændring, er faldet til jorden med en våd lyd.

REGERINGEN oplever nu, at dens hårdeste kritikere er dens traditionelle venner.

Erhvervslivet ser mørkt på, at Danmark efterhånden fremstår som Europas landsbytosser, grænselandet er i oprør, vore naboer er sure og EU-Kommissionen særdeles kritisk.

SKATTEMINISTER Peter Christensen (V) illustrerer med sin nonchalante behandling af sagen ganske glimrende, i hvor høj grad regeringen har fejlvurderet problemet.

Efter en overfladisk rundspørge til de øvrige EU-lande fortalte Peter Christensen Folketingets finansudvalg, at syv lande har døgnbemandede grænseovergange.

Det korrekte tal viser sig ved nærmere eftersyn at være nul.

TUMULTEN omkring grænsekontrollen er endnu en selvskabt plage, som Lars Løkke og hans regering har påført sig selv.

Da statsministeren undlod at udskrive valg i foråret, var det formentlig ud fra en vurdering af, at det ikke kunne blive værre.

En del tyder på, at han tog fejl.

Læs side ??????????Et velplaceret skud mod egen fod Tegning: Morten Ingemann

0 kommentarer
Vis kommentarer