Svindlere på socialhjælp

’DET ER helt uacceptabelt, at svindlen er så markant’, siger beskæftigelsesminister Inger Støjberg til Ekstra Bladets oplysninger om omfanget af den sociale svindel, der er afsløret. Helt op til hver fjerde passager på fly til Fjern- og Mellemøsten er røget i Pensionsstyrelsens fælde.

Ministerens udtalelse er en ren tilståelsessag. Svindlen har stået på i årevis; men det er først nu, regeringen for alvor tager fat på disse omfattende bedragerier, der samlet beløber sig til omkring tre-fire milliarder om året.

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, hvordan dansk-irakiske socialbedragere tømmer kassen herhjemme samtidig med, de indtager centrale poster i Irak. Fup og bedrag.

MINISTRE og myndigheder, som nidkært forfølger almindelige skatteydere med bagatelsager, har intet effektivt gjort mod de sociale bedragerier, der lå lige foran næsen.

På andre områder er der ingen grænser: Et system, hvor folk bliver knaldet med bøder og afgifter på alt, der bevæger sig. Hvor der ikke er grænse for, hvor meget der skal registreres og indberettes. Danmark er en maksimalstat, når vi taler det offentliges nidkære emsighed over for borgerne.

SAMTIDIG med at regeringen har indledt et felttog mod efterlønnere og andre på offentlige overførsler, har man i årevis set gennem fingre med sociale svindlere, der pendlede mellem Bagdad og København.

Nu virker det, som om nogen er vågnet op. Er det, fordi valget nærmer sig? Og kan vi være sikre på, kontrollen forbliver effektiv? Det er fint nok med lufthavnskontrol i danske lufthavne, men hvad hvis svindlerne løser billet fra Hamburg eller Malmø?

DER BLIVER rigeligt for Ekstra Bladet at se til trods Støjberg og hendes embedsfolks forsikringer.

Erfaringen viser nemlig, de stort set intet gør på eget initiativ.