Når det lugter af bedrageri

SIDEN 2003 har 52-årige Balen Abdullah Mahmood fået førtidspension i Albertslund kommune på omkring 13.000 kr. om måneden. Helt efter reglerne - men, men:

Balen har 'glemt' at orientere kommunen om, at han samtidig modtog store skattefrie lønindtægter og fyrstelige frynsegoder fra sit andet hjemland, Irak. Havde kommunen haft de oplysninger, ville den selvfølgelig aldrig have udbetalt sociale ydelser.

SAGEN LUGTER slemt af socialbedrageri, så det er helt efter bogen, at Albertslund Kommune nu beder politiet om at foretage en undersøgelse.

EKSTRA BLADET har i en række artikler afdækket mildest talt kritisable økonomiske dispositioner hos herboende irakere med dobbelt statsborgerskab.

Recepten er den samme: Der er hævet førtidspension eller kontanthjælp i Danmark på trods af, at de modtog store ubeskattede beløb fra Irak. Balen fik bl.a. løn som toppolitiker i det kurdiske selvstyre-parlament, en anden var general og toprådgiver for Iraks præsident, en tredje diplomat, en fjerde viceindenrigsminister osv. Alle folk i magtfulde stillinger med høje lønindtægter, som de desværre 'glemte' at orientere de danske myndigheder om.

AFSLØRINGERNE har skabt røre på Christiansborg - således har de haft direkte indflydelse på den nye udlændingeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Oplysningspligten er blevet strammet for modtagere af sociale ydelser, der er skabt bedre muligheder for stikprøvekontrol og oprettet egentlige kontrolteams.

DET ER VIGTIGT at understrege, at Ekstra Bladet på ingen måde har til hensigt at drive klapjagt på irakere, der er flygtet eller indvandret til Danmark.

Vi er alene optaget af at komme socialbedrageri til livs - uanset hudfarve og oprindelse hos de personer, der begår ulovlighederne.