Den grådige kirke

SIDSTE ÅR nedlagde kommunerne ikke færre end 121 skoler. Noget lignende skete i de foregående år, for Danmark er i krise, og vi skal jo spare.

Af samme grund har regionerne lukket flere sygehuse, hospitaler og skadestuer. Folk får længere til behandling, og er der tale om noget akut og livstruende, så er det slet ikke rart, men lukningerne er dikteret af benhårde, økonomiske realiteter.

KRISEN rammer alle dele af samfundet, når vi ser bort fra en enkelt, markant undtagelse:

Folkekirken. Halleluja! Her går det velsignet godt.

Mens skoler, sygehuse med mere lukker, så er den tendens slet ikke slået igennem i folkekirken. En opgørelse i Jyllands-Posten viser, at der siden 1849 kun er blevet nedlagt ni (9) kirker i Danmark. Og to af dem kun fordi de var ved at dratte i havet.

Vi har i dag godt 2300 kirker, og – Hosianna i det høje! – flere er ved at blive bygget.

ANDELEN AF folkekirkemedlemmer er siden 2000 faldet fra 85,1 til 80,4 procent. Andelen af børn, der bliver døbt i folkekirken, er dalet endnu mere, mens antallet af vielser i folkekirken er i et lodret styrt.

Alligevel har folkekirken i samme periode øget sine indtægter fra 5,2 til 7,1 milliarder kroner. Det viser en opgørelse i Politiken.

Pengene kommer fra kirkeskat og statstilskud, og kirkens udgifter er steget i takt med indtægterne. Eller omvendt. Her er ingen smalle steder.

Der er færre og færre kunder i butikken, og der sker mindre og mindre i den, men aldrig har pengene strømmet til folkekirken, som de gør nu.

KIRKEMINISTEREN siger, at der skal gøres noget. Det samme siger menighedsråd og biskopper.

Men det sagde kirkeminister, menighedsråd med flere også for både ti og 20 år siden, mens fråseriet bare er tordnet derudad.

Viljen ser Vor Herre på. Vi andre vil gerne have lidt handling.

0 kommentarer
Vis kommentarer