Elitens fremmarch i politik

EN KOMISK konkurrence i både V, S og DF om at være et ’ægte arbejderparti’ var en del af slutspurten i valgkampen.

NU SAMLES de nyvalgte 179 medlemmer på tirsdag –  og aldrig har der været så få arbejdere på Christiansborg. Politikerne begynder at ligne embedsværket i både tankegang og uddannelse. Arbejdskontakten med samfundet er noget, der stammer fra skoletiden eller studenterjob –  tænk bare på Helle Thornings beretninger fra hendes tid bag isbaren i Bilka i Ishøj   ...

PROTOTYPEN på en fremstormende politiker er en ung akademiker, der aldrig har haft et rigtigt arbejde. Over halvdelen af det nye Folketing er akademikere.

Det afspejler absolut ikke virkeligheden. Herude har kun ni pct. en uddannelse fra et universitet.

KONTAKTEN til det arbejdende folk er ofte noget, der sker gennem fagforeningernes højtlønnede spidser. Egne erhvervserfaringer er få og små. Det er pamperne, der netværker med politikerne – og sponserer deres valgkamp indimellem – ikke de menige medlemmer.

DE UNGE SF’ere har ligefrem i nogle år haft en hang til at understrege en eller anden fjern tilknytning til noget, der ligner en arbejder.

De er også akademikere –  men taler gerne om legekammerater eller lignende, der i barndommen åbnede deres blik for andre dele af samfundet.

MANGE ude i skurene sad efter valget og sagde ’det er fandeme typisk!’, fortalte Mattias Tesfaye fra 3F forleden i en avis. Men han siger meget rigtigt, at det ikke nytter at skyde skylden på de fremstormende akademikere.

Den danske befolkning må generelt selv ind i kampen og melde sig ind i de politiske partier i stedet for at klynke, er hans budskab.

EN NY mand i tinget, Christian Juhl, Enhedslisten, bedyrer i Jyllands-Posten, at han personligt fremover altid først og fremmest vil spørge sig selv i sit politiske virke: Gavner dette 3F’s medlemmer?

I betragtning af elitens overtag på Christiansborg er det måske en rimelig indgangsvinkel. Men man bliver vel valgt for at gøre det bedste for det hele Danmark? Ikke for at være forlænget arm for landbruget, en fagforening eller Dansk Industri?