Til lykke, men klar jer selv

null

DET ER en menneskeret at formere sig, og børn er altid dejlige – i hytte som på slot. Så vi gratulerer med glæde Marie og hendes kornprins, Joachim, med den lille efterkommer, der ser dagens lys til maj, om alt går vel.

FOR NEMHEDS skyld kalder vi barnet Syveren. Det er nemlig hendes/hans plads i køen til tronen – efter Frederik, hans to børn, Joachim og hans to børn af første ægteskab. Der skal altså ske mange ulykker, for at Syveren kan komme i betragtning som regent.

DET VOKSENDE antal medlemmer –    og fraskilte eksmedlemmer – af kongehuset rejser spørgsmålet om rækkevidden af skatteydernes forsørgerpligt. Det er grimt at være smålig, men det bør ikke være en naturlov, at der automatisk knaldes vældige ekstra bevillinger oven i de eksisterende, hver gang en familiebegivenhed indtræffer i denne privilegerede slægts forgreninger.

PRINS JOACHIM modtager allerede tre mio. kr. skattefrit, hvortil kommer momsrefusion og diverse skattefrie gaver fra f.eks. bilfirmaer og tyrkiske ejendomsmæglere. Det udgør et sjældent tegn på selvstændigt økonomisk initiativ, at kornprinsen har sluttet sig sammen med et par andre godsejere under firmanavnet De 5 Gaarde. De prøver at komme af med en masse brød og kartofler ved at lade, som om produkter fra herregårde er bedre end andre.

DET ER al ære værd. Tilsvarende søger Henrik, der så gerne – aldeles ulogisk – vil kaldes prinsgemal, at banke omsætningen op på sit vinslot i Caïx. De lokale restauranter ved, at hans vin aldrig bliver noget, de kan sælge. Men danske turister er taknemmelige købere i souvenirbutikken. Henrik supplerer yderligere sine årpenge fra skatteyderne på ca. otte mio. kr. med lejeindtægter fra nogle ejendomme, som han har sat i stand. Han virker som en mand, der er klar over, at tiden ikke er til forhøjelser af overførselsindkomster.

KRONPRINSESSE Mary nøjes derimod med at rende rundt i små statslige cirkler. Af uransagelige grunde har hun kastet sig ind i en form for uddannelse i hjemmeværnet, der burde stå foran nedlæggelse som en komplet overflødig institution i en tid, da ingen besættelse truer, bortset fra mulige økonomiske flygtninge fra Island. Når værnet er væk, kan hun frit ledsage sin mand på hans ti måneder lange årlige ferie.

ALT DETTE for at indskærpe, at Joachim bør berede sig på selv at forsørge sit andet kuld unger. Han kan ikke påregne, at staten åbner kassen yderligere, hver gang han får lyst til at formere sig. Held og lykke med familie .