Børneporno med rabat

SEPTEMBER 2005 beslaglagde politiet ikke færre end 180.000 børnepornobilleder hos en mand i Helsingør. Den i dag 44-årige far til to børn gik straks til bekendelse, og han kunne vel også vanskeligt andet.

Men trods tilståelsen og bevismateriale i overflod fik manden først sin dom i forgårs, fortæller Frederiksborg Amts Avis.

DOMMEN LØD på seks måneders betinget fængsel. Normalt vil en så massiv overtrædelse af loven om børnepornografi udløse en ubetinget fængselsstraf, så manden var endt bag tremmer. Det understreger dommer Flemming Sorth også i sin afgørelse.

Men straffen blev nedsat på grund af den absurd lange tid, politi og domstol har været om at behandle sagen.

RABATTEN er der ikke så meget at sige til. Manden har givetvis levet i et helvede de seneste år, og også forbrydere har menneskerettigheder.

Men meningsløst er det, at en tilståelsessag med ikke færre end 180.000 beviser skal vente mere end tre år på en afgørelse. Her har politireform og retsreform tilsyneladende i skøn samdrægtighed arbejdet sammen for at forhale retfærdigheden.

JUSTITSMINISTER Brian Mikkelsen (K) har foreslået en ændring af straffeloven, så det i fremtiden bliver strafbart at se på børneporno. I dag er det kun strafbart at være i besiddelse af børneporno.

Den idé er logisk. De mennesker, som finder fornøjelse ved børneporno på nettet, er det sidste led i en fødekæde, der indledes med modbydelige forbrydelser mod uskyldige børn.

LOVÆNDRINGEN er imidlertid aldeles blottet for betydning, så længe politi og domstol end ikke er i stand til at håndhæve den nugældende retstilstand.

Brian Mikkelsen kan sende en venlig tanke til sin forgænger, Lene Espersen (K), der har overladt ham ruinen.

Men han må handle, og det kan kun gå for langsomt.

Brian Mikkelsen kan sende en venlig tanke til sin forgænger