Øko-Anders’ store flip

null

ANDERS FOGH Rasmussen var i mange år kendt som grøn.

Grøn af misundelse - over at han måtte stoppe som minister i Schlüter-regeringen efter sagen om kreativ bogføring. Og grøn af misundelse over, at han i de næste mange år blev holdt væk fra magten af regeringen Nyrup Rasmussen.

Da Anders Fogh i 2001 endelig blev statsminister, i en borgerlig regering baseret på parlamentarisk flertal, brugte han mange anledninger til at hovere mod netop den socialdemokratiske forgængers miljøprofil og ’øko-flippernes’ evindelige hensyn til naturen, det billige skidt.

MEST KENDT er nok citatetfra Venstres landsmøde i 2003.

Dengang sagde Anders Fogh Rasmussen, med klar reference til liberalismens grundlæggende værdier, som nu var sat i højsædet:

’Der er ikke en frø, ikke en fugl, ikke en fisk, der har fået det ringere som følge af regeringens miljøpolitik. Den eneste, der har fået det ringere, er nok Svend Auken.’

Indtil for nylig har der ikke været tvivl om, at med Anders Fogh Rasmussen i spidsen for regeringen var der nok en vilje til at overholde internationale miljøaftaler. Men så heller ikke mere.

NU SER VI til gengæld en statsminister, der ønsker at gå forrest i kampen for et rent miljø og en bæredygtig fremtid.

Han ønskede naturligvis samtidig at fjerne den negative fokus fra partifællerne og ministrene Birthe Rønn Hornbech og Lars Løkke Rasmussen, og han stemplede hårdt ned på Venstre-anarkisten Søren Pind.

Men taktisk var tricket med at ville rykke Danmark frem i miljø-førersædet måske også lidt for firkantet udført.

Anders Foghs mangeårige hån og spot over for miljøvenlige politikere og miljøorganisationer sidder endnu lidt for godt fast i hukommelsen til, at hans troværdighed på dette felt er i top. Medmindre flosklerne bliver fulgt op af håndfaste politiske initiativer - såsom forslag til en miljø-aktivistisk skattereform - ligner Foghs landsmøde-tale et strategisk hop ind mod dansk politisk midte.

Og den slags foretager man kun, når man er på vælgerjagt.