Politiets pjattede spildtid

NÅR POLITIETS forbundsformand, Peter Ibsen, truer med faglige aktioner, er der grund til at se godt efter, hvad han har gang i. For den magelige fyr plejer at sidde musestille på sit formandskontor og give politiledelsen ret i alt muligt, herunder at politireformen bare skal have lov at udvikle sig, så bliver alt godt.

NU SIGER manden, at han vil have ansat 200 ekstra politifolk årligt i ti år. Altså 2000 i alt. Ellers truer han med, at de 10.700 politifolk vil til at arbejde EFTER REGLERNE. Det har vi da ellers håbet, at de hele tiden har gjort. Det er stærkt betænkeligt, hvis politiet normalt fungerer i strid med reglerne.

Det, Ibsen mener, er, at hans medlemmer vil til at arbejde langsomt, hvilket kun vil være nyt for visse af dem.

DANSK FOLKEPARTI har omgående gjort Ibsens krav til sit, og det er nok muligt, at der er brug for flere politifolk. Men i første omgang bør man vinde arbejdstid til politiopgaver ved at fjerne arbejde, som glimrende kan udføres af andre.

DER ER således ingen mening i, at køreprøver forestås af ordensmagten. Disse trafik-eksaminer kan kommunale HK’ere lige så godt stå for, ligesom de allerede har overtaget fornyelse af kørekort og udstedelse af pas. Derved vil der lynhurtigt blive frigivet hundreder af de politifolk, som ifølge Ibsen så desperat savnes til opklaring af forbrydelser.

VENSTRE sysler med tanker om at befri politiet for banale opgaver med at fragte indsatte til afhøring i retten. Det har straks udløst protestskrig fra Ibsen om, at ingen andre end politifolk må have opgaver, der indebærer magtanvendelse.

Undskyld, skal vi så fyre samtlige fængselsfunktionærer? Uden nogen politiuddannelse klarer de glimrende at holde styr på fangerne – med jævnlig magtanvendelse. Mon ikke de også kan klare at køre en tur med de indsatte til domsforhandling – uden at nogen retsfølelse krænkes?

PETER IBSEN med det store personalebehov jamrer allerede højt ved tanken. Han vil ikke afgive dette ukvalificerede transportjob. Men kræver altså samtidig 2000 flere betjente uddannet og ansat.

Det hænger ikke sammen, Ibsen. Det er ukvalificeret fagforenings-egoisme. Forhåbentlig bøjer justitsminister Brian Mikkelsen og forligspartierne ikke nakken for fagbossens usammenhængende argumentation.