Redning uden mirakler

DET SER umiddelbart ud, som om det er en fornuftig aftale, pensions- og forsikringsbranchen indgik i går med økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen.

Den betyder især, at pensionsselskaberne slipper for tvangssalg af deres store lagre af realkreditobligationer, hvilket ville have medført betydelige kursfald og renteforhøjelser og dermed en forværring af den økonomiske krise, som slet ikke er overstået.

VIRKER redningspakken så? Tja, obligationskurserne steg allerede så småt straks efter, at aftalen var blevet kendt. Så det ser sådan ud.

Pakken kommer dermed alle pensionsopsparere til gavn, fordi deres opsparing bevarer sin værdi.

SAMTIDIG udgør pakken en hjælp til boligejerne, herunder de 200.000-300.000, der lever med flexlån, som skal fornyes ved årsskiftet. Uden indgrebet ville renten på deres næste lån være steget voldsomt – og dermed huslejen.

DER ER imidlertid ikke tale om, at boligejere med flexlån slipper gratis fra at forny deres lån. De kommer fortsat til at betale en højere rente end i dag, også hvis de skifter flexlån ud med lån til fast rente.

Det er rimeligt nok. Når man køber den lodseddel, som et kort flexlån nu en gang er, må man finde sig i den medfølgende risiko, som nu viser sig. Flexlånerne kan til gengæld glæde sig over, at de i adskillige år har betalt en lavere rente end boligejere med fast forrentede lån. Noget for noget. Det personlige ansvar gælder stadig.

REDNINGSPAKKEN gør altså gavn, fordi den øger stabiliteten i hele vores kriseramte økonomiske system – og fordi den lægger et vist låg på rentestigningen. Men den udgør ikke noget mirakel, der fjerner alle ubehageligheder.