En folkesag

NOGET SÅ umiddelbart knastørt som regeringens forslag til en ny offentlighedslov har udviklet sig til noget af en folkesag.

80.000 har med deres underskrifter på Facebook protesteret mod loven. Indsamlingen blev startet 10. marts af 56-årige Susanne Jespersen, der er en ganske almindelig borger på Bogø. Og onsdag mødte et stort antal demonstranter op foran Christiansborg for at tilkendegive deres utilfredshed.

DE MENER, at den nye lov skaber mere lukkethed i den offentlige forvaltning og vil gøre det vanskeligere for borgere at få viden om og indsigt i de politiske beslutninger. Justitsminister Morten Bødskov hævder cirka det modsatte og virker nærmest personligt forurettet, når der foreslås ændringer.

SAGEN har vakt international opsigt, og i går vedtog Det Europæiske Journalistforbund, der repræsenterer 320.000 mediearbejdere, at sende en protest til regeringen.

DEN MASSIVE protest bunder uden tvivl i en voksende mistillid til politikerne og det politiske system. Og det forstår man godt, hvis man tænker på regeringens mange løftebrud og anstrengelser for at dække over papirer, som besværliggør dens muligheder for at tromle lov-initiativer igennem.

MISTILLIDEN bliver ikke mindre, hvis man løbende følger med i de sager, der er opstået omkring fhv. skatteminister Troels Lund Poulsen (Thorning-familiens skattesag) og fhv. integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (statsløse palæstinensere) og har givet anledning til nedsættelse af to kommissioner.

SPECIELT Skattesagskommissionen giver et usmageligt billede af politikere, spindoktorer og embedsmænd, som dækker over hinanden og mørklægger tingene. De vil få endnu bedre vilkår, hvis regeringens lovforslag bliver vedtaget.

DERFOR er modstand nødvendig. Det drejer sig om demokratiets livsnerve: åbenhed.

Læs side 10

0 kommentarer
Vis kommentarer