Foragt for mennesker

LIBERAL ALLIANCES forhenværende kuglestøder, Joachim B. Olsen, har slået til igen. Manden, der aldrig selv har haft et ærligt arbejde, er endnu engang forarget over, at mennesker i svær nød får hjælp af samfundet.

VI TALER om langtidssyge. Sidste år faldt omkring 10.000 syge ud af sygedagpengesystemet. Nogle af dem stod derefter uden offentlig forsørgelse.

EN REFORM, som regeringen arbejder med netop nu, vil på den ene side løse det problem, men samtidig gøre en hel del langtidssyge fattigere.

DET SIDSTE, kunne man tro, ville gøre Joachim B. Olsen glad, men det er han ikke. Slet ikke.

HAN UDTALER, at der er tale om ’en luksus-ydelse’. Den modregnes nemlig ikke i samleverens indkomst. Og i øvrigt ville mange af de syge blive raske igen, hvis bare samfundet lod være med at give dem penge for ikke at arbejde ...

DEN LADER vi lige stå lidt.

VI TALER om mennesker, der ikke selv har valgt at blive syge. De ville hellere være raske og fri for smerter, og man må spekulere over, hvor Joachim B. Olsens menneskeforagt og mistillid til hans medborgere kommer fra.

LAD OS i den sammenhæng se på nogle tal.

LANGTIDSSYGE vil efter ’luksus-reformen’ få 10.500 kroner om måneden. Før skat.

VI BETALER hver måned Joachim B. Olsen 50.000 kroner for at sidde i Folketinget. Desuden får han hver måned af uransagelige årsager 5.000 skattefrie kroner oveni.

NÅR HAN engang ryger ud af Folketinget – og det må for vores skyld gerne ske, mens han stadig er i stand til at bestride et almindeligt job – vil han fortsætte med at få sit vederlag i op til to år.

VI TALER om penge, som han laver absolut intet for. Var Joachim B. Olsen blot en smule konsekvent, ville han vel forlange, at den ydelse blev afskaffet. Eller takke nej til den. Eller i det mindste forlange, at den blev modregnet i hans samlevers indkomst.

MEN JOACHIM B. OLSEN er kun optaget af at sikre, at andre ikke får for meget.

0 kommentarer
Vis kommentarer