Something rotten...

DANMARK har altid været kendt og anerkendt for sit neutrale og objektive, statslige embedsmandskorps, som samvittighedsfuldt passer arbejdet uafhængigt af ministerens politiske farve.

DET VAR dengang. I dag dokumenterer GGGI-skandalen, PET-sagen og vidneforklaringerne i Skattesagskommissionen, at ikke så få embedsmænd er blevet direkte politiserende og opererer langt ud over, hvad der er ret og rimeligt. En slags ’Yes Minister’ i dansk forklædning.

SAMTIDIG blotlægger alle tre sager en råddenskab – både hos embedsmænd og politikere – som ingen troede fandtes i danske ministerier, og som den nye mørklægningslov fremover effektivt vil skjule.

EN KLAM atmosfære af fortielser, løgne og magtmisbrug, der er en bananrepublik værdig.

I SAGEN om Lars Løkkes fråsen med bistandsmidler risikerer tre ledende embedsmænd en fyreseddel, mens Skattesagskommissionen nemt kan ende blindt. Det vil dog først vise sig om ni måneder, når kommissionen afgiver sin betænkning.

UNDER ALLE omstændighed er det på tide at få ryddet op i den syge kultur, som hersker på Slotsholmen – formentlig i flere ministerier, end man umiddelbart skulle tro.

BEHANDLINGEN af Helle Thornings og Stephen Kinnocks skatteforhold efterlader en rigtig dårlig smag i munden.

SKIFTENDE skatteministre fra Venstre har været påfaldende meget inde over selve sagsbehandlingen, der burde finde sted uden politisk indblanding. Godt hjulpet af villige embedsmands- og spindoktor-lakajer.

SELV OM Skattesagskommissionen skulle lukke og slukke uden entydigt at udpege deciderede skurke, har den dog opnået at udstille, at – med ordene fra ’Hamlet’ – ’something is rotten in the state of Denmark’.

0 kommentarer
Vis kommentarer