Vagthund uden tænder

DEN FØRSTE DAG i 2014 trådte en ny lov for Politiets Efterretningstjeneste i kraft. Med loven følger et tilsyn, der skal kontrollere, at PET holder sig inden for reglerne.

MAN SKULLE TRO, det var en selvfølge, men som Ekstra Bladet har dokumenteret i en række artikler, så er det meget langtfra tilfældet.

DEN MASSIVE FORAGT for reglerne førte efter Ekstra Bladets afsløringer først til, at tre PET-chefer med Jakob Scharf i spidsen måtte forlade deres stillinger. Og siden, at Morten Bødskov (S) måtte gå af som justitsminister.

ET NYT TILSYN er altså en oplagt, god idé. Udformningen er til gengæld mindre heldig, og helt barokt er det, at tilsynet ikke kan gøre noget ved netop de arbejdsmetoder, Ekstra Bladet har afsløret.

ALVORLIGST er det, at Jakob Scharf og ansatte i Justitsministeriet tilsyneladende forhindrede Pia Kjærsgaard (DF) i at deltage i et besøg på Christiania. Angiveligt for at spare ressourcer.

DET NYE TILSYN vil næppe opdage sådan et misbrug af magt, men selv hvis det gør, kommer der ikke nødvendigvis noget ud af det. Tilsynet har nemlig som opgave at holde øje med brugen af personfølsomme oplysninger. Opdager det andre problemer, skal det efter den nye PET-lov ’rette henvendelse til rette myndighed’.

DEN RETTE MYNDIGHED vil i en sag som den om Pia Kjærsgaard være justitsministeren. Og som vi så i den sag, kan ministeren også selv være i sovsen uden noget påtrængende behov for at opklare sagen eller placere et ansvar.

SYSTEMET lukker sig om sig selv. Hidtil har borgerne så kunnet håbe på, at pressen ville opdage, afsløre og forhindre de grelleste eksempler på magtmisbrug. Men ved årsskiftet fik vi også den nye mørklægningslov, der vil gøre det betydeligt sværere for medierne at få indsigt i svineriet.

DET NYE PET-TILSYN er en vagthund uden tænder, og flertallet i Folketinget satser på også at gøre pressen tandløs. Til gavn for hvem?