Absurd teater

SPILDTID: Folketingssalen var torsdag eftermiddag rammen om opførelsen af et flere timer langt, absurd teaterstykke. Vurderet som kunst sendte det et magtfuldt budskab om livets meningsløshed og menneskers dårskab.

Vurderet som en demokratisk handling, der havde til formål at gavne det danske samfund, var den aldeles blottet for indhold.

Emnet var børnechecken. I Folketinget var der førstebehandling af et beslutningsforslag fremsat af Det Konservative Folkeparti, som skulle ’sikre, at udbetalingen af børnepenge sker i overensstemmelse med den af Folketinget vedtagne lov’.

Allerede her bliver det vel lidt løjerligt, for naturligvis skal en regering rette sig efter landets love, ikke?

Men det gør regeringen faktisk ikke i dag. Og hvis beslutningsforslaget om et par uger bliver vedtaget – og det kan sagtens tænkes, for der tegner sig et flertal for forslaget – så har regeringen allerede meddelt, at den vil administrere som hidtil. Beslutningsforslaget vil ikke ændre noget som helst.

Den lov, som regeringen ikke vil følge, er nemlig efter alt at dømme i strid med EU-retten.

Oppositionen ved, at regeringen ikke vil rette sig efter beslutningsforslaget, og da sådan et forslag ikke er juridisk bindende, kan regeringen fortsætte som hidtil.

Hvis oppositionen mente det alvorligt, kunne den sagtens tvinge regeringen til at rette ind. Så skal beslutningsforslaget bare ændres til et lovforslag, men det vil Konservative og Venstre ikke, for de vil ikke vedtage en lov, der strider imod EU-retten.

Der står sagen lige nu, og den står ikke ret kønt. Flere politikere har på det seneste jamret over, at de ikke bliver behandlet med nok respekt. Hvad om de prøvede at gøre sig fortjent til den?

0 kommentarer
Vis kommentarer