Når dit job forsvinder

Under den økonomiske krise (2008-2013) er der forsvundet 18.000 danske arbejdspladser fra 23 af de største industrivirksomheder, selv om omsætningen og indtjeningen er vokset. Samtidig har disse virksomheder skabt 62.000 job i udlandet.

Tag nu f.eks. en af Danmarks mest traditionsrige møbelproducenter, Fritz Hansen. Virksomheden fremstiller bl.a. Arne Jacobsen-stolen ’Myren’, men i løbet af i år vil hele fabrikationen af den berømte og populære stol blive flyttet til Polen ligesom en række af Fritz Hansens andre produkter.

Det er selvfølgelig en faretruende udvikling for det danske samfund, som ikke mindst de tidligere VK-regeringer har et stort ansvar for.

Borgerlige politikere indrømmer da også, at de har sunget for meget med på melodien om, at ’det skal nok gå’ samtidig med, at vi stille og roligt er blevet overhalet af andre lande med hensyn til udvikling og innovation.

På virksomhedernes direktionsgange messes der uafbrudt, at høj løn og vanvittige afgifter lægger gift for beskæftigelsen i Danmark –men det er bestemt ikke den fulde sandhed.

I adskillige år har lønmodtagerne udvist en tilbageholdenhed, som betyder, at reallønnen udhules. Et tilsvarende samfundssind har desværre ikke præget toppen af erhvervslivet. Kun få virksomheder har investeret de sparede penge i nye arbejdspladser herhjemme.

Pengene er i stedet gået til ejerne –i mange tilfælde aktionærerne –og til direktører i form af mere eller mindre fantasifulde bonus-ordninger. Eller også er de blevet gemt væk i skattely-lande i stedet for at blive investeret.

Samtidig har arbejdsgivere inden for industrien i nærmest katastrofalt omfang forsømt at videreuddanne deres medarbejdere, så de stod bedre rustet til at imødegå den øgede globale konkurrence.

Så vi vil foreslå, at arbejdsgivere –og politikere –griber i egen barm, inden de giver almindelige lønmodtagere og deres indtjeningsforhold skylden for mistede arbejdspladser.

0 kommentarer
Vis kommentarer