FLY FUP

Lovbrud: I flere måneder kæmpede ægteparret Marianne og Svend Ove Hansen med SAS for at få kompensation, fordi deres fly havde været stærkt forsinket.

Først da de hyrede en advokat, hostede SAS op med de ca. 6000 kr., som parret var berettiget til. Desværre er erstatningen til ægteparret snarere undtagelsen end reglen.

Som det fremgår af reportagerne i dagens avis, er flyselskaberne jævnt hen komplet ligeglade med passagerernes rettigheder. Selskaberne tænker kun på egen profit.

Statistikken taler sit tydelige og afslørende sprog: Alene i Københavns Lufthavn udsættes 450.000 passagerer hvert år for aflysninger og forsinkelser i et sådant omfang, at de skal have 1,3 mia. kr. i erstatning.

Men kun hver tiende vurderes at få penge tilbage. Dermed sparer flyselskaberne årligt omkring én mia. kr.

Besparelsen er imidlertid smartere, end EU-reglerne tillader. Seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk Mads Mølgaard Braüner formulerer det således: ’Flyselskaberne er som helhed fuldstændig ligeglade med reglerne’. De ’spekulerer i at trække sagerne i langdrag og køre passagererne trætte, så de undgår at betale kompensation’.

Tilmed viser det sig, at flyselskaberne ofte glemmer at informere passagererne om deres ret til godtgørelse. Det er selskaberne ellers forpligtet til ifølge EU-reglerne.

Selskaberne afviser selvfølgelig alle beskyldninger. De går i luften med tågede forklaringer om, at bestemmelserne bl.a. er omgærdet af ’stor uklarhed’, som SAS så nydeligt siger det.

Udgangspunktet for kompensation er, at flyet har været mere end to timer forsinket. Forældelsesfristen er tre år efter rejsens afslutning.

Hermed opfordres flypassagerer til at tjekke tidligere rejser og om muligt at klage. Måske det kan skabe så megen turbulens, at selskaberne lærer at behandle kunderne efter reglerne.

0 kommentarer
Vis kommentarer