En skamstøtte

I FREMTIDEN får ministre langt bedre muligheder for at vildlede og manipulere, som det passer dem. De vil nemlig blive bedre beskyttet mod at blive afsløret.

DENNE indskrænkning i de demokratiske spilleregler blev i går lagt på Folketingets bord i form af et lovforslag fra justitsminister Morten Bødskov (S), som forlods har sikret sig støtte fra Venstre og de konservative.

FORSLAGET indeholder bl.a. en kraftig indskrænkning i offentlighedens adgang til dokumenter hos myndighederne. Toppolitikere, som f.eks. ministre, vil fremover kunne operere i et lukket rum, der er hermetisk lukket for offentligheden.

DET HAR selvfølgelig den konsekvens, at pressen får langt sværere ved at afsløre fejl, fusk og embedsmisbrug. F.eks. var den berygtede tamilsag et skræmmeeksempel på, hvad lukket og lusket ministerbetjening kan føre til.

ET ANDET eksempel: Den skattesagskommission, som arbejder i øjeblikket, giver et klart indblik i den usunde kultur, som har hersket i Skatteministeriet. Hvor spindoktorer, embedsmænd og politikere i en uskøn sammenblanding har forsøgt at sætte deres præg på afgørelserne i Helle Thornings/Stephen Kinnocks skattesager. En sådan kultur vil have endnu bedre vækstbetingelser i fremtiden.

MINISTRE er i dag omgivet af hærskarer af spindoktorer, som har til opgave at beskytte deres chef mod borende journalister med irriterende spørgsmål. Der er lagt et lag af spin over dansk politik, som gør det endnu sværere for befolkningen at gennemskue beslutningsprocesserne. Og det bliver værre, når den nye offentlighedslov træder i kraft.

LOVEN er en skamstøtte, som tilgodeser politikere, der af forskellige grunde ønsker at spille med fordækte kort. Den ville passe til det gamle Østtyskland, men ikke til et åbent og moderne samfund.

0 kommentarer
Vis kommentarer
Seneste i Nyheder
Mest læste i Nyheder
Hent flere
Forsiden lige nu
Plus anbefaler
Hent flere