BARNET SOM KASTEBOLD

EN ÅRELANG strid om forældremyndigheden kostede i mandags fireårige Rasmus livet. Kvalt af en syg og fortvivlet mor, fordi hun ikke kunne holde ud at tænke på, at hendes eks-mand måske ville få del i forældremyndigheden.

DESVÆRRE er det sjældent, at forældre- eller samkvemsret ordnes i mindelighed. Det viser de voksende bunker af sager, som hober sig op i statsforvaltningerne.

DEN SLAGS sager kan være uhyre vanskelige at tackle, fordi der er mange følelser involveret. Og går der så også bureaukrati i behandlingen, ender det ofte med uforsonlighed og vrede.

NETOP bureaukratiet gør, at mange samlivssager forlænges ulideligt længe.

DIREKTØR Rasmus Kjeldahl fra Børns Vilkår har her i avisen peget på, at statsforvaltningerne de senere år har været udsat for kaotiske strukturændringer med store personaleudskiftninger, flytterod og helt nye sagsgange.

RESULTATET er lange ventelister og snirklede behandlingsforløb, som opstår, når bureaukratiet kører i ring.

MEN MAN må ikke overse, at det er skilsmisse-forældrene selv, der bærer den tungeste del af ansvaret. Det er deres skyld - og ikke barnets - at samlivet ophører. Og det er deres skyld - og ikke barnets - at der med bruddet følger en syndflod af bitre bemærkninger og barske beskyldninger.

DET HEDDER sig, at det først og fremmest er barnets tarv, som skal varetages i en skilsmisse-situation. Men alt for ofte ender det lille menneske som kastebold mellem vrede forældre og et langsomt kværnende bureaukrati.

RASMUS betalte den højeste pris for sine forældres uforsonlige opgør - og det er ubærligt.

0 kommentarer
Vis kommentarer