SLÅ DOG S OG R SAMMEN

 

DE SAMMENSVORNE: De radikale har i årevis ført en indædt kamp mod en stram udlændingepolitik, og det var med gråd og tænders gnidsel, at partiet tilbage i 2011 som en del af regeringsgrundlaget accepterede – midlertidigt – at bevare 24-årsreglen og tilknytningskravet for udlændinge, der søger om ophold i Danmark. 

Men nu har piben fået en anden lyd. R-gruppeformand Chr. Friis Bach meldte i går ud i Belgiske Tidende – tidligere Berlingske – at Danmark har ’en stram og retfærdig’ udlændingepolitik, og at den vil blive videreført efter næste valg, hvis SR-regeringen fortsætter. 

I den seneste tid er Helle Thorning og Margrethe Vestager begyndt at optræde sammen på møder og virksomhedsbesøg rundt om i landet – og det forstår man bedre efter den nyeste radikale udmelding. 

I det hele taget er det blevet sværere og sværere at skelne mellem socialdemokratisk og radikal politik, som er blevet sammensmeltet af regeringsfællesskabet. 

De Radikale har alle dage været Folketingets mest EU-liderlige parti, mens Socialdemokraterne var kritisk tilhænger. Men med Helle Thorning som statsminister og Vestager som vicestatsminister er EU-kritikken forstummet, hvilket debatten om velfærdsturisme er et godt eksempel på. 

Margrethe Vestager har i et tæt samarbejde med finansminister Bjarne Corydon (S) ført en økonomisk politik, der til forveksling ligner den, en borgerlig regering ville have ført – selvfølgelig med Thornings accept. Hun blev tvunget af de radikale til at halvere dagpengeperioden, for, som Vestager sagde, ’sådan er det jo’.

Også på andre væsentlige områder som f.eks. udenrigs- og energipolitikken er det svært at pege på forskellene mellem S og R. Ingen af dem siger nej til en rask lille krig, hvis USA kalder. 

Så hvorfor ikke undersøge mulighederne for at slå de to partier sammen? De vil alligevel slå knuder på sig selv for at bevare regeringsmagten, hvorfor en ensretning af partiprogrammerne nok skulle kunne gennemføres med lidt god vilje. Og navnet ligger lige for: Danmarks Socialradikale Parti. 

0 kommentarer
Vis kommentarer