Au pair-privilegiet

Der er opstandelse i landets øverste indtægts-lag.

Integrationsminister Mattias Tesfaye agter at fjerne eller ændre au pair-ordningen. Chefredaktør på Berlingske Mette Østergaard er gået til mod-angreb:

’Hvis Tesfaye vil have flere kvinder i ledelse, må han gøre det muligt at få hjælp,’ hævder redaktøren, der selv har au pair.

Der er tre vigtige ting at sige om denne melding fra chefredaktøren.

For det første er det modsat hendes påstand muligt at hyre hjælp uden en au pair-ordning. Det er bare dyrere. Ifølge FOA, som organiserer au pairer i Danmark, vil det koste godt 1200 kroner ekstra i forhold til de 4350 kroner plus kost og logi, som en au pair i dag har ret til om måneden.

For det andet er chefredaktørens kvinde- og ligestillingsargument et vakkelvorn gangstativ at føre sig frem på. En lavt betalt kvinde fra den tredje verden er åbenbart forudsætningen for Østergaards egen ligestilling. 

Chefredaktøren skriver i Berlingske: ’Jeg tror indædt på, at jeg godt både kan være mor og have et spændende job, der kræver en forholdsvis stor arbejdsindsats samtidig. Men jeg kan ikke gøre det uden hjælp.’ Østergaard kalder sin 24-årige filippinske au pair for ’min helt i hverdagen.’

Ja, mange ’spændende’ jobs kræver en forholdsvis ’stor arbejdsindsats’. Eller omfattende transporttid. Og de kunne alle bruge hjælp fra ’en helt’. Også uden at de er i samme lønramme som Mette Østergaards. Det må således bero på en uhørt sagtmodighed, at kvinder i disse jobs ikke med henvisning til deres køn kræver au pair til gengæld for deres arbejdsduelighed.

For det tredje er det ironisk, at en chefredaktør for en borgerlig avis, der jævnligt mener, at velfærdsstaten må genetablere det personlige ansvar, beder en integrationsminister om at skaffe sig en barnepige. Er endemålet så i øvrigt ikke, at børn af hensyn til kvinders karrieremuligheder placeres i statslige døgninstitutioner 24/7? Det må vel være det allermest karrierefremmende?

Mest af alt bør man imidlertid stille chefredaktør Mette Østergaard og ligesindede følgende spørgsmål:

Ville det ikke være bedre at afkræve fædrene en ligelig fordeling af opgaver og tid forældrene imellem? Og vil Berlingske dertil være venlig på lederplads at påpege over for deres chefredaktør, at hun ikke er noget offer?

201 kommentarer
Vis kommentarer