Børnenes pr-ven

NI MINUTTER og 15 sekunder af statsministerens nytårstale drejede sig om Mette Frederiksens nye kerneområde: flere og tidligere tvangsfjernelser af udsatte børn. De skal høres og lyttes til med ny, skærpet lovgivning.

MANDAG ved pressemødet på regeringsseminaret blev der igen talt myndigt og medfølende om disse anbragte børn .’Vi har brug for at lave ’barnets lov’, hvor vi får det vendt på hovedet, så det at få hørt barnet og forstå barnets præferencer og behov kommer til at stå først og ikke sidst,’ forklarede indenrigsminister Astrid Krag (S).

NÆRMERE eftersyn viser, at regeringen slår sig op på et krav, der allerede står i loven. Det undrer blandt andet en skarptunget juraprofessor som Kirsten Ketscher. Hun råder politikerne til at få kommunerne til ’rent faktisk at læse loven i stedet for at indføre ny lovgivning,’ fremgår det af Politiken.

KOMMUNERNE skal nemlig allerede spørge børnene, hvad børnene selv helst vil. Men det blæser sagsbehandlerne ofte højt og flot på. Hvilket altså er direkte ulovligt.

ANKESTYRELSENS afgørelser viser ’urovækkende fejlprocenter’ i kommunernes afgørelser på det sociale område. Sagsbehandlerne er ofte inkompetente og/eller overbebyrdede i børnesagerne.

FREDERIKSBERG Kommune er typisk i gang med at gennemgå familieafdelingens afgørelser flere år tilbage efter flere skandaler og påvisning af grove fejl i børnesager.

I ØVRIGT begræder flere eksperter, at statsministeren vil indføre flere og tidligere tvangsfjernelser, når den nuværende sagsbehandling sejler.

HVORDAN kan man lægge et tungt ansvar for endnu flere tvangsanbringelser på et system, der ikke magter fundamental jura og mandskab til opgaven? Dét syntes de, man skulle få på plads, inden endnu flere børneskæbner bliver slynget rundt i manegen.

I ØVRIGT er der ikke dokumentation for, at tvangsfjernelser giver børnene et bedre liv på lang sigt, fremhæver flere forskere. Af samme grund bliver Mette Frederiksen og Astrid Krag bebrejdet, at de fører sig så voldsomt frem på baggrund af mavefornemmelser – ikke fakta.

MEN tør øjnene, forskere. Stærkere går det heller ikke: Alt tyder på, at den ’store fortælling’, som er så populær, når man skal lancere noget følelsesladet og ukonkret i Socialdemokratiet, igen er flotte ord, vi umiddelbart alle kan synes lyder godt, men derudover noget luftig snak i meget, meget god tid. Til gengæld giver det god pr her og nu i en politikfattig tid. Ligesom Arnes tur til tidlig pension er lidt af en båndsløjfe, vi mangler substans i.

KRAG og Frederiksen udtaler selv, at de har ’lagt et spor ud’, når det gælder børnene. Forude venter det egentlige arbejde med inddragelse af fagfolk og børn. Så finder de måske også ud af, at noget af det allerede står i loven.

160 kommentarer
Vis kommentarer