’Burka-Verbot’ virker ikke

Vi har skrevet det før: Burkaloven er overflødig.

Forbuddet godtgør blot, at Folketinget gerne forlader principper i det liberale samfund for at tækkes frygt og lede. Den ønskede effekt kommer man til at kigge langt efter.

Nu er det så også dokumenteret.

I Østrig har man haft et ’Burka-Verbot’ i et halvt år. I løbet af de seks måneder er 50 blevet sigtet. Langt de fleste, i alt 33, i Wien, resten rundt om i provinsen, oplyser en talsmand fra det østrigske indenrigsministerium.

Det er uklart, hvor mange af sigtelserne der rent faktisk skyldes burka eller niqab. Maskeringsforbuddet har tillige ført til sigtelse af folk, der bar klovnemaske, maskot-udklædning samt dyrekostume – heriblandt en mand udklædt som haj i et reklamefremstød for en lokal forretning.

Man ved dog, at i hvert fald en enkelt kvinde er sigtet for at bære burka. Kvinden tæller alene fire ud af de 50 sigtelser og nægter åbenbart at følge loven.

Antallet af sigtelser i Østrig er faldet støt siden lovens indførelse i oktober.

’I begyndelsen var der sandsynligvis noget aktivisme og meget af det, politiet har opfattet som provokationer. Folk ønskede at se, hvordan politiet reagerede,’ lyder det fra indenrigsministeriets talsmand Alexander Marakovits.

Maskeringsforbuddet eller ’Verhüllungsverbot’, som det hedder i Østrig, måtte dog sættes midlertidigt ud af kraft af ministeriet på grund af slem kulde i alpelandet i februar.

Man er endnu ikke i stand til at sige, hvor mange af sigtelserne der fører til bøde.

Politiet har tillige haft mulighed for at give en advarsel eller formaning i stedet for at rejse sigtelse. Strengeste straf for overtrædelse af loven er en bøde på 150 euro.

En talsmand for det østrigske politiforbund, Hermann Greylinger, siger til det østrigske medie ’Heute’: ’Loven er vedtaget af populistiske grunde og er ikke praktisk anvendelig.’ Talsmanden konkluderer: ’Den bekæmper ikke radikal islam.’

Et dansk burkaforbud, eller rettelig et dansk ’tildækningsforbud’, som vist nok bliver den rette betegnelse, ventes at træde i kraft 1. juni. Dansk Politiforbunds formand, Claus Oxfeldt, har udtalt: ’Jeg har en klar forventning om, at der kommer nogle klare retningslinjer fra Justitsministeriet om, hvordan politiet skal tackle denne her situation.’

Held og lykke med det.