Danmark i kamp

FORSVARET fattes penge. Det skal bruge over 31 milliarder kr. på nyt materiel de kommende syv-otte år, men der er kun afsat omkring halvdelen på generalernes indkøbskonto, afslører Politiken.

Denne melding kommer, samtidig med at regeringen er indstillet på at udvide krigsindsatsen mod Islamisk Stat i Syrien og sende mere mandskab til Afghanistan, hvis amerikanerne beder om det.

DET ER IKKE gratis at være en lille nation med store militære armbevægelser.

Skiftende folketingsflertal har de senere år kommanderet danske soldater til at deltage i håbløse krige i både Afghanistan og Irak, og det tærer på budgettet. Således kostede Afghanistan-missionen svimlende 13 milliarder kr.

DET KONSERVATIVE geni Rasmus Jarlov mener ikke, at penge bør være et problem. Forsvaret skal bare tilføres to-tre milliarder kr. ekstra om året, og de midler findes nemt ved at spare på andre offentlige områder, mener han.

Jarlov undlader dog bekvemt at fortælle, om pengene skal komme fra for eksempel nedskæringer på sygehuse, plejehjem, daginstitutioner eller andre velfærdsområder.

MAN KAN OGSÅ gå sparevejen. Normalt plejer politikerne så at lukke kaserner, flådestationer og flyvestationer, men det er svært for regeringen at videreføre den praksis, når den samtidig er gået i gang med at udflytte statslige arbejdspladser til provinsen.

En tredje mulighed kunne være at sætte tæring efter næring og have politisk mod til at prioritere Forsvarets opgaver inden for det eksisterende budget.

FOR SEKS ÅR siden blev det vedtaget at indkøbe nye kampfly for op imod 30 milliarder kr. til erstatning for de udslidte F-16. Om få måneder skal der træffes bindende beslutning om flytype.

Hver gang, der siden er sat spørgsmålstegn ved klogskaben i at bruge så enorme summer på kampfly, har svaret fra borgerlig side været, at der var en stor debat op til vedtagelsen i 2009, og at den ikke skal gentages nu. Punktum.

TIDERNE SKIFTER, så selvfølgelig skal den det. En sund folkelig skepsis kan måske endda få politikerne til at overveje, om vi fremover skal engagere os lige så voldsomt på fjerne slagmarker som hidtil.

106 kommentarer
Vis kommentarer