De uanstændige

SOM BORGMESTER i en menneskealder i Gentofte – landets rigeste kommune – er den konservative Hans Toft en mand, der kender sine borgere til bunds.
Her –lige i centrum af whiskybæltet – har man selvfølgelig ikke plads til flygtninge, fordi kommunen er proppet med palæer og herskabslejligheder.

SÅ DET LILLE antal fremmede, kommunen er blevet påtvunget af politikerne på Christiansborg, stuves sammen på nedlagte skoler og et gammelt hospital.
Og det er ikke tilfredsstillende, udtalte en bekymret borgmester til TV2 News i går.

MAN SKULLE TRO, at den konservative bykonge så vil bruge kræfter på at finde egnede boliger til kommunens flygtninge.
Men nej. Hans Toft foreslår, at der i ANDRE kommuner opføres almennyttige boliger, så han for en pose penge kan eksportere sine
lygtninge og overlade det til andre at tage sig af den besværlige integration.
Sådan er man så hjælpsom i Gentofte.

OG VI VIL IKKE blive spor forbavset, hvis hans forslag vinder genklang i Folketinget.
For formanden, Pia Kjærsgaard (DF), har jo tidligere klaget over, at nogle flygtninge formastede sig til at spille fodbold på et grønt areal, der ligger kun få hundrede meter fra den kjærgaardske murermestervilla.
De fleste steder i landet kan man ellers godt finde ud af at skabe anstændige forhold for de efterhånden relativt få flygtninge, der får opholdstilladelse. Men det kræver selvfølgelig initiativrige og forstående lokalpolitikere – og venligboere.

I DAGENS AVIS bringer vi et andet grotesk eksempel på, hvordan en kommune med alle midler forsøger at unddrage sig sine forpligtelser: Helle McAdams (født Rasmussen) er pæredansk, men hun behandles som flygtning, fordi hun har boet i Thailand i halvandet år og derfor falder på opholdskravet om at have boet i Danmark i syv ud af de seneste otte år.

HELLE ER BLEVET tildelt den laveste integrationsydelse og afkræves en danskprøve, fordi hun ikke kan finde sit realeksamensbevis fra 1974! Der skal jo være orden i tingene i Randers kommune...
Gentofte og Randers. To kommuner, som på hver sin uanstændige måde værner om danskheden i Løkkeland.