De ved selv, den er gal

INDEN ÅRETS UDGANG barsler den kommission, som den tidligere regering nedsatte med henblik på at revidere politikernes løn- og arbejdsvilkår.

Altså medmindre statsminister Lars Løkke når at lukke den forinden!

Ekstra Bladets afsløringer hen over sommeren dokumenterer, at det også er på tide med gennemgribende ændringer af systemet.

TÆNK SIG at udbetale pension til folk i 30’erne? Eller efterløn til en mand (Carl Holst), som sagde op som regionrådsformand for at blive minister?

I dag sætter vi fokus på de dagpenge – kaldet eftervederlag – som ministre i Helle Thornings regeringsperiode får udbetalt.

TAG F.EKS. SF’eren Jonas Dahl. Han nåede kun at være skatteminister i syv uger, men sikrede sig alligevel ministerløn i de efterfølgende 18 måneder. Man skulle ellers tro, at en folketingsgage på omkring 750.000 kr. årligt ville være nok til at sikre ham smør på brødet.

Politikere er de eneste lønmodtagere i Danmark, som lovligt modtager dagpenge, selv om de er i arbejde.

EFTERVEDERLAGET har alle dage været tænkt som et sikkerhedsnet for ministre, som glider ud i kulden fra den ene dag til den anden. Afgjort ikke som en midlertidig lønforhøjelse til folk som Jonas Dahl, Benny Engelbrecht, Mogens Jensen og mange andre, der flytter fra ministeriet til et kontor på Christiansborg.

Politikerne ved godt selv, at den er gal. De færreste forsvarer de nuværende bestemmelser, men henholder sig til, at ’vi følger bare reglerne’. Og et flertal på borgen har lovet at følge de anbefalinger, som kommissionen kommer med. De tør jo ikke selv spille ud!

DERES FORVENTNINGER er selvfølgelig, at lønnen sættes op, og det vil nok også ske, for kommissionsformanden Michael Christiansen har alle dage været systemets mand.

Det er da også i orden, for både minister- og folketingsgagen kan godt trænge til et beskedent løft.

MEN DET MÅ være et uomgængeligt krav, at de vanvittige pensions- og eftervederlagsordninger samtidigt skrottes.

68 kommentarer
Vis kommentarer