Den er gal med kompasset

Statsministeren har besøg af dygtig skoleklasse fra Frederikssund / 
Foto: Mads Claus Rasmussen
Statsministeren har besøg af dygtig skoleklasse fra Frederikssund / Foto: Mads Claus Rasmussen

DET ER IKKE længere de enkelte sager, kan man konkludere. Summen af dobbeltmoral fra VLAK-regeringen har samlet sig til en strøm. Og strømmen graver kløften mellem politikere og borgere dybere.
Mandag indgik regeringen en aftale med socialdemokraterne om, at børn fra ’udsatte boligområder’ skal tvangsundervises i demokrati og danske værdier. Forældre skal straffes økonomisk, hvis børnene ikke dukker op.

MAN OVERVEJER, om regeringen selv ved, hvad den snakker om. Måske burde borgerne forlange en lignende ordning for politikere. De straffes økonomisk, hvis de ikke selv fatter danske værdier.
Tirsdag syntes man i Venstre, at det var helt i orden, at en departementschef i økonomi- og indenrigsministeriet opfordrede sine embedsmænd til at arbejde mod borgernes indsigt i ministeriets sager.

VI, SOM TROEDE demokrati og redelighed var danske værdier, tager åbenbart fejl. Mens regeringen i stigende grad nidkært gransker og overvåger borgernes liv, nægtes borgerne mulighed for at granske magten.
I denne uge har regeringen tillige givet kommunerne incitament til at hæve parkeringspriserne. Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) hævdede hermed at sikre, at p-billetter og parkeringsbøder ikke bliver en ’pengemaskine for kommunerne’.
Til gengæld vil staten også lige have 70 procent af indtægterne. Forslaget sikrede således først og fremmest, at p-bøder bliver en pengemaskine for staten.

IGEN ER DEN en slags regler og moral for kommuner og borgere og en anden for regeringen.
Hertil kan føjes dobbeltmoralen – eller måske snarere amoralen – i de store sager. Lad os nævne folketingsflertallets sikring af særligt gunstige pensionsordninger for folketingspolitikere og ministre. En fidus, der giver mulighed for at lade sig ’førtidspensionere’ op til fem år før folkepensionsalderen. Og på vilkår, som er gunstigere end dem, der gælder borgerne.

DEN ER i det hele taget gal med det moralske kompas på Christiansborg.
Man vedtager i stigende grad en slags regler for danskerne i al almindelighed og nogle andre for politikere i særdeleshed. Man spiser af det danske frisind i hævd om at ville bevare det. Man begrænser frihed med påstand om at styrke den.
Vi taler ikke længere bare om en ’privat-Lars’ og en ’statsminister-Lars’, der jonglerer med reglerne efter eget forgodtbefindende. Det moralske artisteri er regeringens politik.

135 kommentarer
Vis kommentarer