Den falske handlekraft

EN SYRISK mand med tre koner og 20 børn har endnu en gang udstillet den politiske syge, der går ud på at kræve lovindgreb, hver eneste gang der opstår det mindste problem.

DET ER naturligvis absurd, at det danske samfund formentlig ender med at give den syriske flygtning mere end 200.000 kr. i børnepenge om året. Men det er endnu mere absurd, at der nu er et politisk flertal for at genindføre en maks.-grænse for børnepenge. Hvis grænsen som tidligere kommer til at ligge ved tre børn, vil 50.000 familier blive ramt.

HVORFOR skal 50.000 familier straffes, fordi der er én (1) person, vi alle kan blive enige om får for meget?

JEG BLIVER så træt, når politikerne i et desperat forsøg på at vise handlekraft fuldstændig ser bort fra helheden. Det gør de her. De lefler for den del af folkedybet, der mener, at de fremmede kommer med deres mærkelige kultur og nasser på vores velfærdssystem. Bortvisket fra den politiske hukommelse er, at et andet politisk flertal i 2011 ophævede et maks.-loft på børnepenge, fordi det havde en voldsom social slagside. Det var rent faktisk en af Thorning-regeringens allerførste handlinger.

DET HAR Socialdemokraterne åbenbart glemt midt i iveren efter at vise, at de skam ikke står tilbage for Dansk Folkeparti i flygtningespørgsmål.

JEG FORSTÅR GODT, at mange er provokerede af, at den syriske far bare forventer at få alle sine børn og koner hertil på fuld forsørgelse fra det danske samfund. Men hvad så med at stille krav til ham i stedet for at straffe 50.000 andre?

DET VILLE kræve, at politikerne holdt hovedet en smule koldt.

JEG SYNES, det var et fremskridt, da man for nogle år siden gjorde børnechecken afhængig af familiens indkomst. Jeg har aldrig forstået, at jeg og andre med en god, høj indkomst pr. automatik også fik en børnecheck.

NU ER TIDEN kommet til at gå endnu mere drastisk til værks. Man kunne, som vi foreslog i torsdags, f.eks. give børnechecken som et skattefradrag. Det var faktisk sådan, det hele startede, indtil Schlüter-regeringen i 1987 fik brug for at bestikke børnefamilierne med kontanter.

ET FRADRAG i stedet for kontanter kunne måske animere den syriske mand og andre til selv at tjene nogle penge. En anden mulighed er at give børnechecken som fripladser i institutioner eller sportsklubber.

MEN EN gennemtænkt ændring vil selvfølgelig betyde, at politikerne ikke kan vise handlekraft, en halv time efter en enkeltsag er bragt frem i medierne. Og det tør de vel ikke vente på!

158 kommentarer
Vis kommentarer