DEN POLITISKE SYSTEMFEJL

Mette Frederiksen og Martin Rossen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Mette Frederiksen og Martin Rossen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

METTE FREDERIKSEN har nu stort set fået sin spinhær på plads. Antallet af særlige rådgivere er det samme som under Løkkes regering, 23, men Mette er en mildere arbejdsgiver end Løkke, så alle hendes håndgangne mænd og kvinder har fået en pæn lønforhøjelse i forhold til deres forgængere, og stabschef Martin Rossen, har sprængt alle rammer med en rekordløn på 1,44 millioner kr alt inklusive.

EN TING ER hvad de koster, hvilket man sagtens kan forarges over, men hvorfor er de der overhovedet?

SPIN KOMMER oprindeligt af det engelske ord, som betyder at snurre rundt, hvilket betyder at dreje et budskab i en bestemt retning, og den retning er naturligvis altid det, der fremstiller ministeren mest positivt.

MINISTEREN derimod er folkets tjener, i hvert fald på papiret. Og det er i virkeligheden her, kæden hopper af. Ministeren er sat til at tjene folket, og hans egen tjener, spindoktoren, er sat til at snyde befolkningen. Indrømmet lidt stramt trukket op, men en mild stramning letter forståelsen.

OG HVAD SÅ MED embedsmændene? Ja, vi må forstå på Mette Frederiksen, at hendes erfaring fra tidligere ministerjobs er, at embedsmændene alt for ofte kører deres eget løb og blokerer for politikerens politiske ønsker om forandring.

DET ER SELVE begrundelsen for, at Mette Frederiksen ansatte Martin Rossen som stabschef. Hun vil igennem med sin politik, og det skal embedsværket eddermame forstå, og derfor er blodhunden Rossen ansat til at vride armen rundt på dem.

DEN MISTILLID som Mette Frederiksen åbenlyst har til embedssystemet, er i virkeligheden det mest bekymrende ved spin-balladen. Og det dyreste.

ANTALLET AF spindoktorer har været støt stigende siden 1996, hvor Billy Adamsen var den første, uden at embedsværket er blevet tilsvarende beskåret.

SÅ FORSØGET på at styrke politikerne er opnået ved at gøre som politikerne altid gør, nemlig at øge udgifterne til dem selv.

OG VÆR HELT SIKKER på, at det bare vil fortsætte, uden at den egentlige systemfejl er blevet løst.