Den tåbelige aflivning af Radio24syv

Stationsleder Michael Berthelsen sænker flaget på halv. Radio24syv var ikke garanteret mere end otte år. Men tarveligheden i måden, de er blevet lukket på, er omvendt proportional med den originalitet stationen i sine seneste år opviste. Foto: Peter Hove Olesen
Stationsleder Michael Berthelsen sænker flaget på halv. Radio24syv var ikke garanteret mere end otte år. Men tarveligheden i måden, de er blevet lukket på, er omvendt proportional med den originalitet stationen i sine seneste år opviste. Foto: Peter Hove Olesen

SÅ DØDE Radio24syv.

I DANMARK synes politikere ikke, at velfungerende statsfinansierede medier skal komme for godt i gang.

I SÅ FALD skal de ’disruptes’, vædres eller køres af sporet. Det er, hvad der er sket. Radio24syv udåndede endelig tirsdag, da Radio- TV-nævnet besluttede at tildele den DAB-kanal, der ellers blev opfundet som en redningsbåd for Radio24syv til Radio Loud i stedet - en sammenslutning af lokalradioer, Roskilde Festival, museer og teatre m.m.

DER ER tale om en i enestående grad tåbelig beslutning. Med et stort spild af talentfuld radio samt mediemidler til følge.

MAN ANER en politisk skygge hvile over afgørelsen. Nævnet består hovedsageligt folk med tilknytning til embedsværket, ikke af fagfolk. Beslutningen finder dertil sted oven på en i forvejen anløben politisk proces. Dansk Folkeparti flåede gevandterne af en svag VLAK-regering i et medieforlig og gennemtvang Radio24syvs kapitulation på FM-båndet.

DF’s leder Kristian Thulesen Dahl forlangte - som tidligere nævnt på denne plads - ikke 70 procent af taleradioen flyttet til provinsen, fordi han syntes, radioen var fjong, hvis bare den lå i Thyregod. Han krævede det, for at få has på stationen. Til sin forfærdelse opdagede han derpå protester fra folkedybet og opfandt derfor DAB-løsningen.

DENNE har andre nu taget fra Radio24syv.

DET VIRKELIGT anløbne består i, at det politiske lag, åbenbart inklusive den nye socialdemokratiske regering, ikke magter en uafhængig og egenrådig station. Resultatet med omkring 400.000 ekstra ugentlige lyttere til taleradio i Danmark samt en længe savnet brat opvågnen på et pludseligt udfordret P1 lignede ellers til sammen en politisk succes. Men den undvigeadfærd, der har fundet sted på Christiansborg, ligner til gengæld svigets vandmærke.

RADIO24SYV var ikke garanteret mere end de otte år. Sandt nok. Men de havde fortjent mere. Og tarveligheden og amatørismen i måden, de er blevet lukket på, er omvendt proportional med den originalitet, stationen i sine seneste år opviste.

NÆVNETS begrundelse for at fravælge Radio24syv er i sig selv forbløffende. Radio Loud var billigere, lyder den.

HVORI består visdommen i at lukke en radio, der fungerer fortrinligt, til fordel for to nye og uprøvede stationer – Radio 4 på FM-båndet og nu Loud på DAB - til samlet set næsten dobbelt så mange penge som før? Og derpå begrunde det med økonomien?

SVARET synes indlysende: Der er ingen visdom i det. Det er ganske enkelt ikke klogt.

270 kommentarer
Vis kommentarer