Dennis’ sidste stik

PÅ SIN SIDSTE dag som FOA-formand brød Dennis Kristensen den musketer-ed, som har bundet forhandlerne på det offentlige område sammen under hele overenskomstforløbet. Og som han var tilhænger af fra starten.

EN FOR ALLE, alle for en! gjaldede kampråbene.

Men det var lige indtil natten til i går, hvor den rebelske veteran indgik forlig på vegne af 40.000 LO-lønmodtagere og dermed splittede ikke bare de ansatte i regionerne, men også den samlede fagbevægelse.

EN SÅDAN omstilling kræver mod – og det er Dennis Kristensen heldigvis i besiddelse af.

Flere af de fagforbund, han forhandler for, er præget af lavtlønsgrupper, for hvem lønstigninger er helt afgørende. Og 8,1 procent over tre år er ikke så ringe endda.

MUSKETER-EDEN er ud over lønnen møntet på den betalte spisepause og lærernes arbejdstid.

Arbejdsgiverne leverede op til forhandlingerne et kæmpe benspænd ved at erklære, at den betalte spisepause ikke er en selvfølge, og at det skal koste at få den overenskomstdækket.

PROBLEMET ER bare, at spisepausen overhovedet ikke var et problem ude i det virkelige liv, før bureaukraterne fik den gjort til det.

På langt de fleste arbejdspladser fungerer den til alles tilfredshed, og derfor har Dennis Kristensen da også stillet sig tilfreds med nogle forsikringer i tilknytning til den nye overenskomst.

DET ER OGSÅ til at forstå, at han som forhandler for lønmodtagere i regionerne ikke brænder for lærernes arbejdstid, da der kun er ganske få undervisere ansat her.

I DET HELE TAGET er det ufatteligt, at Danmark risikerer at ende i en omfattende arbejdskonflikt, hvis omdrejningspunkt er, hvorvidt lærernes arbejdstid skal opgøres kvartalsvis i stedet for en gang om året.

ANDERS BONDO og andre topforhandlere er selvfølgelig smækfornærmede over den nu tidligere FOA-formands enegang og vil givetvis forsøge at give ham skylden, hvis deres områder falder på gulvet.

DET SKAL Dennis Kristensen nok klare at lægge ryg til. Han har prøvet det, der er værre, i sine mange år som fagbevægelsens Dennis Dynamite.