Der må være en grænse

HALLØJ, hvad var det, der lige var ved at ske dér?

Var Mette Frederiksen og hendes coronaregimente tæt på at indføre stikkerstaten? Sådan virkede det i hvert fald tirsdag formiddag.

HER KOM Styrelsen for Patientsikkerhed med en noget usædvanlig opfordring, som ledte tankerne tilbage til den kolde krig og forholdene i DDR, hvor nabo var nabo værst. Vi citerer fra styrelsens hjemmeside:

’Hvis du er bekymret over adfærden hos en person, som du ved er konstateret smittet, eller som du formoder kan være smittet med coronavirus, skal du udfylde dette oplysningsskema og sende det til Styrelsen for Patientsikkerhed’, stod der på hjemmesiden.

NU ER den danske presse heldigvis ikke en forlænget arm af regeringen, så opfordringen fra styrelsen vakte selvfølgelig og heldigvis en vis opmærksomhed. Det fik den ellers rundforvirrede sundhedsminister, Magnus Heunicke, til at reagere, og så blev opfordringen fjernet igen.

TILBAGE står dog, at tanken var tænkt, og at den blev ført ud i livet. For en kort bemærkning. Eksemplet viser, at der er grund til, at vi alle er på vagt over for regeringens mange tiltag. 

SELV OM vi befinder os i en usædvanlig og kritisk situation med en pandemi, der har lammet det meste af samfundet, er der stadig fundamentale rettigheder og principper, som ikke må trædes under fode.

MED HASTELOVEN blev det muligt at foretage en række ændringer af epidemiloven, der blandt andet giver Sundheds- og Ældreministeriet en række nye beføjelser. Men der må være en grænse for, hvor langt myndighederne kan gå med deres kontrol- og overvågningstiltag.

DET VIL være langt at foretrække, hvis Magnus Heunicke og hans styrelser bruger deres kræfter og energi på at få gang i testene. Og især af det sundhedspersonale, som i de kommende uger vil blive udsat for et nærmest umenneskeligt arbejdspres.

DER ER lavet fejl undervejs i det danske beredskab. Også graverende fejl. Alligevel har regeringen befolkningen med sig, for vi har forstået alvoren. Vi tager hensyn til hinanden. Og vi hjælper hinanden.

MEN DET betyder ikke, at vi finder os i hvad som helst. Vi skal ikke have et stikkersamfund. Demokratiet skal ikke sættes over styr, som det i ly af coronakatastrofen er ved at ske flere steder i Europa. Man skulle helst kunne kende forskel på for eksempel despoten Viktor Orbáns Ungarn og Danmark på den anden side af krisen.