Det nationale kompromis om udlændinge

Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix
Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix

SOCIALDEMOKRATIET har foreslået en ny udlændingepolitik.
Danmark skal oprette og drive modtagecentre i eksempelvis Nordafrika for migranter og flygtninge derfra. Man skal ikke kunne møde op ved den danske grænse eller i Center Sandholm og søge asyl.

TANKEN er ikke ny. Faktisk udgør den selve omkvædet i den sang, stort set alle europæiske politikere har sunget om flygtninge- og migrant-politik de seneste årtier:
Det er bedst at løse problemet i nærområdet.

LAD LIGGE, at Socialdemokraterne tidligere har stemt nej til et lignende forslag fra Dansk Folkeparti. Lad ligge, at det bliver vanskeligt at forhandle på plads med de lande, hvori centrene skal oprettes. Og lad foreløbigt ligge, at EU bør have en fælles løsning.
Hvorfor ikke tage det som et udspil til et nationalt kompromis? Hvorfor ikke sige, at nu går Danmark forrest, og resten af Europa må følge efter?
Ja, udfordringerne ser ud til at tårne sig op omkring idéen om, at asylsøgere skal have deres sager behandlet i nærområderne. Men siden Mogens Glistrup og Fremskridtspartiet pegede på problemet med indvandring i 70’erne, er vi ikke kommet nærmere en løsning.

TVÆRTIMOD SYNES konflikterne øget, integrationen synes endnu vanskeligere, og migranter drukner i tusindvis i Middelhavet på en flugt, der var for- gæves, allerede inden de satte sig i gummibåden.
Vi er blevet godt syv milliarder mennesker på Jorden. Flere milliarder kommer til de nærmeste tiår.
Alle, som er fattigere, ønsker at leve, som man gør i Vesten. Flygtninge og migranter var ikke den altoverskyggende udfordring for Europa i sommeren 2015.
Det er dette århundredets største problem.

ET KLART FLERTAL i Europa ønsker at stoppe migrant-strømmen. Men mange ønsker ikke at tale om eller se, hvordan det finder sted. Alle er blot enige om, at ’problemerne skal løses i nær- områderne.’
Lad os knæsætte det som selve princippet i dansk udlændingepolitik og genoptage at modtage de svage kvoteflygtninge. Så må praksis stå sin prøve.
Det vil være en udfrielse, hvis det kan gennemføres. Alene at blive fri for partiernes kamp om at være markedsleder i kategorien stram udlændingepolitik.

SOCIALDEMOKRATIET skitserer blot, hvad næsten alle i forvejen er enige om. Selv om også socialdemokrater var længe om at nå frem hertil.

332 kommentarer
Vis kommentarer