Det store svigt

BRITTA NIELSEN slap forholdsvis billigt, da byretten i København i går afsagde dom i den mere end 500 dage lange straffesag. Seks et halvt års fængsel lød dommen på. Anklagemyndigheden havde ønsket en dom på otte år, hvilket ville have været en historisk høj straf i den slags sager. Nu blev det i stedet i den lavere ende.

BRITTA NIELSEN har således fået sin straf. Hun stjal penge fra Socialstyrelsens satspuljemidler, penge, der var beregnet til samfundets mest udsatte grupper. Hun gjorde det for at berige sig selv, og for at hendes forkælede familie kunne leve et liv i luksus med dyre heste, champagne, ejendom i Sydafrika og ødegård i Sverige.

BRITTA NIELSEN har i den grad svigtet sit arbejde og det ansvar, hun blev udstyret med i et betroet job i Socialstyrelsen. En offentlig stilling, hvilket burde være en skærpende omstændighed. Alle hendes fortællinger om en dårlig opvækst og alle andre søforklaringer er stadig ikke andet end dårlige undskyldninger fra en gemen bedrager. En luset forbryder, der stadig dækker over, hvor en del af pengene er skjult.

BRITTA NIELSEN er dog ikke den eneste, der har svigtet. Igennem 25 år overførte hun i alt 113 millioner kroner fra satspuljemidlerne til sine egne konti. Uden at nogen opdagede det. I et så gennemreguleret og gennemkontrolleret land som Danmark.

BRITTA NIELSEN bærer ikke alene hele ansvaret. Systemet har også svigtet, men ganske utroligt kan ikke en eneste chef i Socialstyrelsen eller i Socialministeriet stilles til ansvar for manglende kontrol. Det fremgår af en rapport, som Kammeradvokaten fremlagde sidste år.

BRITTA NIELSEN havde snøret systemet eftertrykkeligt. Men hun havde også været tilsmilet af heldet. Kammeradvokaten afdækkede hele 13 forskellige kontrolsvigt gennem perioden – men ingen kunne stilles til ansvar, fordi der ’manglede faktuelle oplysninger’, og fordi der var tale om ’nedarvede kontrolsvagheder’, der ikke uden videre lod sig afdække.

BRITTA NIELSEN fik mulighed for at gennemføre sine svindlerier i årevis, fordi hun var omgivet af uduelige ledere. Der var heller ingen alarmklokker, der ringede i hverken Danske Bank eller Nordea. Det på trods af at Britta Nielsen, med en ganske ordinær månedsløn, via knap 300 overførsler sendte mindst 111 millioner kroner til egne konti. Men nu har vi jo heller ikke de største forventninger til netop de to banker, der groft har svigtet deres indberetningspligt.