#DetKuHaVæretMig

I GÅR BLEV EN ung læge frifundet af Højesteret.

Lægen var tiltalt for forsømmelighed, der ledte til en patients død i Svendborg. En alvorlig sag, med andre ord.

Det er godt, at lægen er blevet frifundet. Hvilket ikke bare skyldes sagen i sig selv. For var dommen faldet modsat ud, ville vi have efterladt samtlige læger i det danske sundhedsvæsen i en noget nær umulig situation.

I DEN KONKRETE SAG fra 2013 tilså lægen en patient med mavesmerter. Patienten havde diabetes. Derfor bad lægen mundtligt en sygeplejerske om at måle patientens blodsukker. Det skete imidlertid ikke.

Dagen efter kunne patienten ikke kontaktes. Nogle uger efter var han død.

De syv dommere var uenige om, hvorvidt lægen havde gjort sig skyldig i grov uagtsomhed og forsømmelse. Fire stemte for frifindelse. Tre stemte for straf.

SAGEN ER BLEVET FULGT med tilbageholdt åndedræt af lægens kolleger og andre i faget. Flere læger har givet til kende, at det ulykkelige hændelsesforløb lige så vel kunne være sket for dem.

En underskrifts-indsamling under hashtagget #DetKuHaVæretMig, hvor læger og sygeplejersker i hele landet viste sin støtte til den unge læge, har været i gang.

Helt frem til i går, hvor Højesteret omstødte Østre Landsrets dom, hvis straf lød på en bøde på 5000 kroner for forsømmelighed.

Det var naturligvis ikke beløbet, men det principielle i at blive dømt, der var Højesterets egentlige anliggende.

DET DANSKE SUNDHEDSVÆSEN bygger på en høj grad af tillid. Fundamentet er en fælles forståelse af, at ingen i det offentlige sygehusvæsen har andet end patientens bedste i tankerne.

Samtidig er hastigheden, hvormed der nogle gange tages beslutninger og behandles, en uomgængelig årsag til fejlbehandlinger.

Det er i sin orden at teste ansvaret i den konkrete sag og få den udredt i retten. Højesteretsdommernes uenighed viser tillige, hvor vanskelige den slags sager er. Men forebyggelse af fejl skal helst ikke ske i retten. Hvorefter det fører til omfattende kontrol, der kan handlingslamme hele det danske hospitalsvæsen.

FRIFINDELSEN AF den unge læge skal selvfølgelig ikke være en frifindelse af alle grove fejl eller forsømmelser blandt læger.

Men den anerkender, at fejl også forekommer, når liv og helbred er på spil, uden at en skyld altid kan placeres.

Og så minder den forhåbentlig læger og sygeplejersker om, at de står sig bedst med selv at rette fejl, før andre i systemet gør det for dem.

#DetKuHaVæretMig betyder vel også, at det kan gøres bedre.