DF’s flytteri

DANSK Folkeparti har hevet 12 navne op af hatten: navne på styrelser og statslige arbejdspladser, som partiet ønsker flyttet til andre dele af landet end Hovedstadsområdet.

DET SKAL blive interessant at se, hvordan Dansk Folkeparti vil tackle et menneskeligt bombardement fra harmfulde ansatte og de økonomiske omkostninger.

SIDST DF kom i modvind, da dagpengereformen viste sine brutale konsekvenser, fortrød de som bekendt og påstod, at det havde de slet ikke forudset.

MEN PARTIET er naturligvis totalt forpligtet denne gang. Det støvsugede flere landsdele for stemmer netop på løfter om at bryde københavneriet og skaffe nogle af de arbejdspladser ud i provinsen, hvor der er et skrigende behov. Ikke ved opfindsomt at skabe nye jobs, vel at mærke, men ved at omplante eksisterende arbejdspladser til yderområder.

I VIRKELIGHEDEN er det ikke så mange jobs, det drejer sig om. Men flytningerne viser handlekraft, og man håber, det vil
kaste mere udvikling af sig. En professor i landdistrikts-forskning udtalte i går, at om man så udflyttede samtlige statslige arbejdspladser til yderområderne, kunne det ikke vende udviklingen. Det kan give et tilskud, men ’der er ikke helt styr på proportionerne’, sagde hun.

SKIFTENDE regeringer er tidligere hamret ind i vanskelighederne ved lignende flytteplaner. Medarbejderne finder det dybt urimeligt, at de enten skal flytte eller miste deres jobs som led i en egnsudvikling.

MEN MED DF’s fremgang og nøgleposition over for Venstres mindretalsregering følger også ansvar for langt mere end bare at stange nogle navne ud og derefter bebrejde den siddende regering, at det hele alligevel ikke går smertefrit.

EN AF DE seneste sager var udflytningen af Forsvarets Sundhedstjeneste fra Roskilde til Aarhus. Medarbejderne var rasende, og der var intet operatio-nelt eller driftsmæssigt vundet ved flytningen, fremførte de. Hér kritiserede DF’s egen Marie Krarup det dyre og molbo-agtige forløb. Nu må hun vænne sig til det.

152 kommentarer
Vis kommentarer