Direktørernes lønfest

DEN FØRSTE overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri er på plads.

Men det store lønslagsmål forestår på normallønsområdet – ikke mindst når resultatet skal udmøntes i kroner og ører på den enkelte arbejdsplads.

DEN GUNSTIGE økonomiske udvikling har fået mange almindelige lønmodtagere til at vejre morgenluft og kræve en større bid af kagen.

Det kan ingen fortænke dem i, når man ser på lønudviklingen på direktionsgangene det seneste år. Forskellen på virksomhedernes top og bund har aldrig været større.

JYLLANDS-POSTEN har kigget på direktørlønningerne i de 25 største danske børsnoterede virksomheder og regnet sig frem til, at de i gennemsnit er steget med 13 procent i 2019.

ABSOLUT topscorer er Novos frontfigur, Lars Fruergaard Jørgensen, med en lønpakke på 54,8 millioner kroner – en stigning på 33 procent i forhold til året før. Herefter følger direktørerne i Lundbeck, Carlsberg, Pandora og Vestas.

SELV BETEGNER Novo-bossen sin indtjening som ’vanvittig i dansk sammenhæng’, men der forlyder intet om, at han har bedt sin bestyrelse om at gå ned i løn. Flere erhvervsledere er begyndt at advare mod lønpakkernes himmelflugt af frygt for politisk indgreb. Og det gør de ret i. Mette Frederiksen har fokus på området.

I VALGKAMPEN luftede S således tanken om at lægge et loft på ti millioner kr. om året på direktørlønninger, håndhævet af nye skatteregler. Og SF fulgte trop med forslag om, at en direktør højst må tjene 20 gange mere end den lavest lønnede i virksomheden.

I DAG TJENER Carlsberg-bossen Cees ’t Hart (med en lønpakke på 49,8 millioner kr.) 142 gange mere end den lavestlønnede i sin koncern. Så han må bede til, at de røde ikke får magt, som de har agt.

INDGREB AF DEN karakter møder selvfølgelig voldsom modstand både i erhervslivet og hos de borgerlige partier.

HER PRÆDIKES der løntilbageholdenhed i overenskomsthandlingerne med henvisning til, at de kommende år kan vise sig at blive økonomisk hårde for virksomhederne.

MEN DET bliver svært at få lønmodtagerne til at ses det rimelige i, at ansatte på direktørsgangene forgyldes, mens folkene på gulvet spises af med pebernødder.